Filter
Quản trị kinh doanh
Bỉ Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Tất cả

So sánh 11 Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Bỉ 2019

Để được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA), sinh viên thường sẽ phải ghi danh vào chương trình học bốn năm toàn thời gian và tập trung vào một lĩnh vực nhất định trong kinh doanh hoặc thương mại. Các môn học đại cương liên quan tới kinh doanh là nền tảng của các chương trình đào tạo BBA.

Bỉ được biết đến như trung tâm của châu Âu và là một trung tâm để kết nối mạng quốc tế. Như sinh viên quốc tế tại Bỉ bạn được bao quanh bởi một cộng đồng đa văn hóa.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Bỉ 2019

Đọc thêm Đọc ít hơn