Các Chương trình BBA ở Indonesia

So sánh Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Indonesia 2019

Thạc sĩ

Theo học Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) đồng nghĩa với việc theo học toàn thời gian về thương mại và kinh doanh. Hầu hết các trường đại học yêu cầu sinh viên phải theo học dưới hình thức toàn thời gian để đủ điều kiện lấy bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Indonesia, chính thức Cộng hòa Indonesia, là một quốc gia ở Đông Nam Á và Châu Đại Dương.Indonesia là một quần đảo gồm khoảng 17.508 hòn đảo

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Indonesia 2019

Đọc nhiều hơn