Các Chương trình BBA ở Kenya

So sánh Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Kenya 2018/2019

Thạc sĩ

BBA, còn được biết đến như bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, là một chứng nhận thành tích học tập cho thấy sự thành thạo của sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại. Hầu hết các chương trình BBA kéo dài khoảng ba tới bốn năm để hoàn thành.

Một quốc gia tìm thấy ở Đông Phi chính thức được gọi là Cộng hòa Kenya. Mặc dù hệ thống giáo dục là thuộc địa của Anh và, cả nước hiện nay có 8-4-4 hệ thống giáo dục. 8 năm năm tiểu học và 4 cho giáo dục trung học. Giáo dục đại học mất 4 năm. Này thay thế hệ thống 7-4-2-3.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Kenya 2018/2019

Đọc nhiều hơn

Cử nhân quản trị kinh doanh

Africa International University
Tại trường Toàn thời gian 4 năm May 2019 Kenya Nairobi

Cử nhân Quản trị Kinh doanh là nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên một nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và có liên quan. Mức độ nhằm cung cấp cho sinh viên với một nền giáo dục kinh doanh trên diện rộng mà sẽ đưa vào tài khoản các kỹ năng cần thiết để thực hiện như một người chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu năng động. [+]

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Quản trị Kinh doanh là nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên một nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và có liên quan. Mức độ nhằm cung cấp cho sinh viên với một nền giáo dục kinh doanh trên diện rộng mà sẽ đưa vào tài khoản các kỹ năng cần thiết để thực hiện như một người chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu năng động. Chương trình tích hợp đức tin và các giá trị Kitô giáo mà sẽ cho phép sinh viên học những kỹ năng quan trọng quản lý hiệu quả cần để tồn tại và thành công trong thị trường hiện nay.... [-]