Các Chương trình BBA ở Macao

So sánh Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Macao 2018/2019

Thạc sĩ

BBA, còn được biết đến như bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, là một chứng nhận thành tích học tập cho thấy sự thành thạo của sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại. Hầu hết các chương trình BBA kéo dài khoảng ba tới bốn năm để hoàn thành.

Nếu bạn cần phải trải qua thời gian tốt nhất ở Trung Quốc, sau đó nghiên cứu ở Macau. Ma Cao sẽ cung cấp cho bạn một khoảnh khắc ngoạn mục như bạn tồn tại nhiều năm trong đất nước thông qua các cấp độ khác nhau. Bạn sẽ yêu thích các tính năng tuyệt đẹp và địa hình của đất nước.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Macao 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về BBA Thạc sĩ Ma Cao.  Hãy thử BBA thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây