Chương trình BBA trong Nilai Malaysia

Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu trong Nilai Malaysia 2018

Thạc sĩ

Theo học Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) đồng nghĩa với việc theo học toàn thời gian về thương mại và kinh doanh. Hầu hết các trường đại học yêu cầu sinh viên phải theo học dưới hình thức toàn thời gian để đủ điều kiện lấy bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Nếu bạn cần môi trường học tập tốt nhất ở châu Á, ghi danh vào giáo dục đại học ở Malaysia.Đây là một đất nước có nền văn hóa phong phú và hoạt động rộng lớn để lại cho bạn giải trí và thư giãn khi bạn học trong nước

Thị trấn xinh đẹp của Nilai là một trong những nơi bùng nổ của Malaysia. Nilai có một số các công nghệ tốt nhất và các trường đại học dựa trên nghiên cứu của Malaysia. Đại học Nilai nổi tiếng với hệ thống giáo dục đẳng cấp hàng đầu của mình.

Xem tất cả Các Chương trình Đại học trong Nilai ở Malaysia 2018

Đọc nhiều hơn

Bachelor of Business Administration (Hons.)

Nilai University
Tại trường Toàn thời gian 3 năm July 2018 Malaysia Nilai

[+]

Các Chương trình Đại học 2018 trong Nilai Malaysia. Yêu cầu nhập STPM A-level UEC [-]

Bachelor of Business Administration (International Business) (Hons)

Manipal International University
Tại trường Toàn thời gian 3 năm January 2019 Malaysia Nilai

Students in the Bachelor of Business Administration (International Business) (Hons) are exposed to issues and events that affect the regional and global business landscape. They are trained in cross-cultural communication and equipped to operate across borders. [+]

Students in the Bachelor of Business Administration (International Business) (Hons) are exposed to issues and events that affect the regional and global business landscape. They are trained in cross-cultural communication and equipped to operate across borders.

This major is suited for students who are excited by the prospect of working for, or setting up multi-national companies. Students will be exposed to the finer aspects of foreign policy and corporate governance.

Entry Requirements Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (S.T.P.M.): A minimum of pass in 2 relevant subjects; or A-Levels: A minimum of 2 passes in 2 subjects; or Pass South Australian Matriculation (S.A.M.) with a Tertiary Entrance Rank (T.E.R.) 70 and Grade B in relevant subjects; or Pass Canadian Pre-University (C.P.U.) with an average of 70% in 6 relevant subjects; or Unified Examination Certificate (U.E.C.): Grade B in 5 subjects; or Pass Foundation programs from Manipal International University (M.I.U.); or Pass Foundation programs in related fields from other institutions; or Pass in International Baccalaureate (IB) with at least 24 points; or Pass Matriculation Certificate in related fields, Ministry of Education; or Pass Diploma in related fields from any other institutions; or Other equivalent qualifications recognized by the Malaysian Government; and A credit in Mathematics in SPM, ‘O’ Level or equivalent Recognitions The program is approved by MQA. Designed to meet International Curriculum to be in sync with the global benchmarks and industry requirements Career Prospects ... [-]

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh (hons)

Manipal International University
Tại trường Toàn thời gian 3 năm January 2019 Malaysia Nilai

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Hons) cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để trở thành những chuyên gia hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. [+]

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Hons) cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để trở thành những chuyên gia hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Thông qua chương trình học tập kéo dài 3 năm này, sinh viên được đào tạo để hiểu các nguyên tắc khác nhau và các phương pháp hay nhất để quản lý tổ chức.

Chương trình này cũng được thiết kế để kết hợp các vấn đề hiện tại trong quản trị doanh nghiệp ở Malaysia nhằm tạo ra những người tốt nghiệp có năng lực về kỹ năng và có nhận thức về mặt xã hội.

Yêu cầu nhập Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM): tối thiểu phải vượt qua 2 môn học có liên quan; hoặc là A-Levels: Tối thiểu 2 lượt đi qua 2 môn; hoặc là Chuyển Chứng chỉ Nam Úc (SAM) có Xếp hạng Tiếp nhận bậc ba (TER) 70 và Cấp B trong các môn học có liên quan; hoặc là Đạt được Đại học Pre-University Canada (CPU) với trung bình 70% trong 6 môn học liên quan; hoặc là Chứng chỉ Thẩm định Hợp nhất (UEC): Lớp B trong 5 môn; hoặc là Chuyển chương trình Foundation từ Đại học Quốc tế Manipal (MIU); hoặc là Thông qua chương trình Foundation trong các lĩnh vực liên quan từ các tổ chức khác; hoặc là Đạt được Tú tài Quốc tế (IB) với ít nhất 24 điểm; hoặc là Đạt Giấy chứng nhận tốt nghiệp... [-]