Các Chương trình BBA ở Pakistan

So sánh Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Pakistan 2019

Thạc sĩ

Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) là một thành tích học tập cho thấy sinh viên đã hoàn thành các môn học quy định về kinh doanh. Trong quá trình học tập bốn năm, sinh viên sẽ tham gia các lớp học về kinh doanh, bao gồm cả các môn học chuyên ngành.

Pakistan, tên chính thức Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, là một quốc gia có chủ quyền ở Nam Á. Với dân số trên 180 triệu người, là nước đông dân nhất thứ sáu trên thế giới.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Pakistan 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về BBA Thạc sĩ Pakistan.  Hãy thử BA Thạc sĩ thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây