Filter
Quản trị kinh doanh
Phần Lan Tampere Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Tất cả

Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu in Tampere Phần Lan 2019

BBA, hay Cử nhân Quản trị kinh doanh, là chứng nhận thành tích học tập được trao cho những ai hoàn thành khóa học kéo dài từ ba tới bốn năm trong một lĩnh vực liên quan tới kinh doanh. Bằng BBA thường sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp cải thiện cơ hội xin việc làm và đàm phán mức lương.

Các học giả cấp cao hơn trong Phần Lan dễ dàng truy cập các khóa học giáo dục đại học theo định hướng thực tế tại trường cao đẳng hoặc đại học. Văn hóa của Phần Lan là dễ học vì chính phủ đã thiết lập một Bộ có trách nhiệm tăng cường văn hóa, chính sách thanh niên, thể thao và hợp tác quốc tế.

Với dân số hơn 200.000 người, thành phố Tampere là một trong những thành phố đông dân ở Phần Lan, và con số này được một gia tăng ổn định. Thành phố có 4 tổ chức học tập cao hơn.

Xem tất cả Các Chương trình Đại học in Tampere ở Phần Lan 2019

Đọc thêm Đọc ít hơn

kết quả được tìm thấy

Tampere University Of Applied Sciences

Nhận được một nền giáo dục kinh doanh vững chắc trong Chương trình Bằng cấp của chúng tôi trong kinh doanh quốc tế! Bạn sẽ đạt được năng lực và chuyên môn kinh doanh sẽ g ... [+]

Hướng tới chuyên môn trong kinh doanh quốc tế

Nhận được một nền giáo dục kinh doanh vững chắc trong Chương trình Bằng cấp của chúng tôi trong kinh doanh quốc tế! Bạn sẽ đạt được năng lực và chuyên môn kinh doanh sẽ giúp bạn thành công trong môi trường đa văn hóa.

Các nghiên cứu là sự kết hợp của nhiều phương pháp học tập khác nhau, chẳng hạn như giảng dạy liên lạc, nghiên cứu trực tuyến và bài tập theo nhóm. Mô hình học tập sẽ giúp bạn kết hợp các nghiên cứu kinh doanh lý thuyết với việc học bằng cách thực hiện theo sự hướng dẫn của một huấn luyện viên nhóm trong một công ty ảo.... [-]

Phần Lan Tampere
August 2019
Toàn thời gian
42 tháng
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh