Các Chương trình BBA ở Quần đảo Virgin

So sánh 3 Các Chương trình BBA Hàng đầu ở Quần đảo Virgin 2019

Thạc sĩ

BBA, hay Cử nhân Quản trị kinh doanh, là bằng cấp học thuật được trao cho các sinh viên đã hoàn thành kì học bốn năm toàn thời gian về một lĩnh vực liên quan tới kinh doanh và thương mại. Sinh viên tốt nghiệp chương trình BBA được nâng cao đáng kể cơ hội tìm kiếm việc làm.

Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là một tổ chức lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ nắm giữ các đảo St Thomas, St John & St Croix. Thành phố vốn là Charlotte Amalie. Hầu hết các nền giáo dục giúp bạn khám phá "cơ bản và nghiên cứu ứng dụng khoa học biển và bảo tồn ".

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Quần đảo Virgin 2019

Đọc nhiều hơn

Cử nhân quản trị kinh doanh lớn trong khách sạn & du lịch quản lý

University of the Virgin Islands
Tại trường Toàn thời gian September 2019 Quần đảo Virgin (Mỹ) Charlotte Amalie

Nhiệm vụ của chương trình là để trao quyền cho một dân số đa dạng và toàn cầu của các chuyên gia sinh viên sẽ phát triển thành các nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong ngành khách sạn thông qua học tập xuất sắc, kinh nghiệm làm việc ngành công nghiệp và dịch vụ cộng đồng. [+]

Cử nhân Quản trị kinh doanh lớn ở Hotel & Quản lý Du lịch

Các cử nhân quản trị kinh doanh (BBA) bằng với chuyên ngành Khách sạn và Du lịch quản lý là một chương trình quản lý chuyên nghiệp được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức học thuật và thực tiễn cần thiết để quản lý các cấp của ngành du lịch tại quần đảo Virgin và thị trường du lịch khác. Học sinh được dạy về vai trò của du lịch trong nền kinh tế địa phương và toàn cầu và thực hành căn cứ của họ kiến ​​thức, kỹ năng giải quyết vấn đề, và cơ hội lợi nhuận thu nhập với các công ty lợi nhuận tìm kiếm.... [-]


Cử nhân nghệ thuật trong quản trị kinh doanh (tài chính lớn)

University of the Virgin Islands
Tại trường Toàn thời gian September 2019 Quần đảo Virgin (Mỹ) Charlotte Amalie

Các khóa học của nghiên cứu đối với một bằng cử nhân tại Trường Kinh doanh được thiết kế để chuẩn bị học sinh tới các vị trí quản lý trung và cao cấp trong tổ chức kinh doanh và chính phủ. [+]

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tài chính chính)

Trường Kinh doanh phấn đấu để được Thủ tướng học làm trung tâm tổ chức nói tiếng Anh ở phía Đông Caribbean cung cấp tốt nghiệp cao chất lượng giáo dục và kinh doanh đại học đáp ứng nhu cầu của học sinh, sử dụng lao động, cộng đồng, và khu vực.

Sứ mệnh của chúng tôi là để tạo điều kiện giáo dục kinh doanh cho một dân số đa dạng của sinh viên, trong đó tập trung chủ yếu trên lãnh thổ của Hoa Kỳ Quần đảo Virgin và khu vực Caribbean, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng để thành công trong một môi trường toàn cầu. Chúng tôi đang dành riêng cho việc trồng trọt của lãnh đạo, truy vấn trí tuệ và phát hiện, trách nhiệm xã hội và phát triển nghề nghiệp lâu dài và tăng trưởng thông qua giảng dạy xuất sắc, học bổng và phục vụ cộng đồng đáp ứng.... [-]


Cử nhân nghệ thuật trong quản trị kinh doanh

University of the Virgin Islands
Tại trường Toàn thời gian September 2019 Quần đảo Virgin (Mỹ) Charlotte Amalie

Các khóa học của nghiên cứu đối với một bằng cử nhân tại Trường Kinh doanh được thiết kế để chuẩn bị học sinh tới các vị trí quản lý trung và cao cấp trong tổ chức kinh doanh và chính phủ. [+]

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Trường Kinh doanh phấn đấu để được Thủ tướng học làm trung tâm tổ chức nói tiếng Anh ở phía Đông Caribbean cung cấp tốt nghiệp cao chất lượng giáo dục và kinh doanh đại học đáp ứng nhu cầu của học sinh, sử dụng lao động, cộng đồng, và khu vực.

Sứ mệnh của chúng tôi là để tạo điều kiện giáo dục kinh doanh cho một dân số đa dạng của sinh viên, trong đó tập trung chủ yếu trên lãnh thổ của Hoa Kỳ Quần đảo Virgin và khu vực Caribbean, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng để thành công trong một môi trường toàn cầu. Chúng tôi đang dành riêng cho việc trồng trọt của lãnh đạo, truy vấn trí tuệ và phát hiện, trách nhiệm xã hội và phát triển nghề nghiệp lâu dài và tăng trưởng thông qua giảng dạy xuất sắc, học bổng và phục vụ cộng đồng đáp ứng.... [-]