Chương trình BBA ở Hàng Châu Trung Quốc

Các Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Hàng đầu ở Hàng Châu Trung Quốc 2018

Thạc sĩ

Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) được trao sau khi sinh viên hoàn thành kì học bốn năm toàn thời gian tại một trường đại học. Trọng tâm của các chương trình này là những nội dung có liên quan tới thương mại và kinh doanh.

Bộ Giáo dục điều hành giáo dục ở Trung Quốc. Chính phủ thường cung cấp một phần tài trợ cho giáo dục đại học trong các trường đại học kỹ thuật và công chúng. Chính phủ Trung Quốc cũng đã phát triển chương trình đào tạo cho phép các sinh viên với các kỹ năng nghề để nuôi dưỡng tài năng của họ.

Xem tất cả Các Chương trình Đại học ở Hàng Châu ở Trung Quốc 2018

Đọc nhiều hơn

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh (bằng Tiếng Anh)

Hangzhou Dianzi University
Tại trường Toàn thời gian 4 năm September 2018 Trung Quốc Hàng Châu

Chương trình này nhằm mục đích trau dồi tài năng người có thể thích ứng với nhu cầu của xã hội toàn cầu hiện đại. Các sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện sẽ hiểu kiến ​​thức Trung Quốc nói chung, tình hình kinh tế và thương mại của Trung Quốc. [+]

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (tiếng Anh)

Bằng cấp: Cử nhân quản lý

Tên chương trình: quản trị kinh doanh

Thời gian của chương trình: 4 năm

Mục tiêu:

Chương trình này nhằm mục đích trau dồi tài năng người có thể thích ứng với nhu cầu của xã hội toàn cầu hiện đại. Các sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện sẽ hiểu kiến ​​thức Trung Quốc nói chung, tình hình kinh tế và thương mại của Trung Quốc cũng như văn hóa Trung Quốc. Họ phải nắm vững kiến ​​thức và khả năng trong quản lý, kinh tế, pháp luật, máy tính, vv, và có tính cạnh tranh trong làm việc tại các công ty kinh doanh và cơ quan chính phủ với sự đổi mới và khả năng ứng dụng cao.... [-]