BCom / BCom Hons trong tâm lý học công nghiệp

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BCom / BCom Hons trong tâm lý học công nghiệp

University of Johannesburg

BCom trong Tâm lý học công nghiệp

* Tham khảo các Quy định và Quy chế Khoa cho Quy tắc truy cập liên quan chương trình này http://www.uj.ac.za/faculties/management/

Với một BCom trong Tâm lý học công nghiệp bạn có thể có một sự nghiệp như là một học viên Chuyên gia nhân sự Đối phó với những vấn đề hoặc những thách thức phát sinh từ mối quan hệ của nhân viên với môi trường làm việc

Yêu cầu nhập học

  • APS tối thiểu: 26
  • Tiếng Anh: 4 (50% +)
  • Toán học: 4 (50% +)
  • Biết chữ toán học: Không chấp nhận

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Khoa cho một chương trình cụ thể không nhất thiết phải đảm bảo nhập học vào chương trình đó là tiêu chí lựa chọn cụ thể có thể được áp dụng và do hạn chế về không gian.

BCom Hons trong Tâm lý học công nghiệp

Mục đích của bằng cấp là để phát triển kỹ năng áp dụng của học sinh trong việc phân tích, giải thích và hiểu rõ các nguyên tắc tâm lý công nghiệp và phương pháp. Nó tiếp tục phát triển trí tuệ, nghiên cứu và kỹ năng chuyên nghiệp của các học sinh. Trình độ chuẩn bị học sinh để có ý nghĩa góp phần can thiệp mua lại tài nguyên, sử dụng và phát triển con người của tổ chức. Một danh hiệu tâm lý công nghiệp sau đại học sẽ có thể áp dụng cho các chương trình đào tạo và thực tập sau Honours trong psychometrics. Hoàn thành một thực tập như vậy sẽ cho phép họ đăng ký làm psychometrics với Ban chuyên môn Tâm lý của Hội đồng Chuyên môn Y tế Nam Phi (HPCSA).

Yêu cầu nhập học

Một sinh viên tiềm năng nên được sở hữu một trình độ Baccalaureus Bằng chấp nhận được trên mức NQF 6 với Tâm lý học công nghiệp như là một chủ đề chính (tức là công nghiệp Tâm lý học 1, 2 và 3), hoặc tương đương của nó. Trung bình có 65% sẽ cho phép một sinh viên tiềm năng để áp dụng cho danh dự khóa học. Tiếp xúc với một mô-đun nghiên cứu chính thức ở bậc đại học là cần thiết. Tiếp xúc với một mô-đun chính thức (s) trong quản lý nguồn nhân lực và / hoặc tâm lý và / hoặc Quản trị kinh doanh sẽ là một đề nghị. hạn chế số học sinh phải có một quá trình lựa chọn.

Thời gian của chương trình

Full-time: 1 năm / Bán thời gian: 2 năm

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà J Sitemele / Tel: +27 (0) 11 559 2185 / E-mail: joycesi@uj.ac.za

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 - 3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ