BCom / BCom mở rộng trong kinh tế và kinh tế

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BCom / BCom mở rộng trong kinh tế và kinh tế

University of Johannesburg

BCom trong Kinh tế và Kinh tế

Mục đích của chương trình là nhằm trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức cần thiết về lý thuyết và định lượng kinh tế và kinh tế và kỹ năng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình như các nhà kinh tế / kinh tế thường trong khu vực tư nhân và công cộng của nền kinh tế.

TUYỂN THỂ

 • Kinh tế
 • Econometrician
 • Thuộc kinh tế
 • Chuyên viên phân tích
 • người báo trước
 • lập kế hoạch kinh tế

Yêu cầu nhập học

 • APS tối thiểu: 28
 • Tiếng Anh: 4
 • Toán học: 4

CHÚ THÍCH:

 • Các chương trình được thể hiện trong chỉ có tiếng Anh.
 • Mức thành tích (Đánh giá) thu được cho cuộc sống định hướng là không bao gồm trong tính toán của các tuyển điểm Score (APS).

BCom mở rộng trong Kinh tế và Kinh tế

Các BCom mở rộng trong Kinh tế và Kinh tế cung cấp truy cập thay thế cho các ứng viên không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập một chương trình BCom thường xuyên tại trường Đại học Johannesburg.

Thời gian nghiên cứu tối thiểu cho từng chương trình mở rộng trên là bốn năm. Nền tảng (đầu tiên) năm học bao gồm các module cơ bản (mới / cũ NQF cấp 5), trong khi ba năm còn lại đều giống nhau như của các chương trình học thông thường tương ứng.

Các BCom Mở rộng sỹ Kinh tế và Kinh tế là nhằm mục đích truy cập cho thành công về mặt cung cấp nền tảng của nó, tức là trong việc cung cấp truy cập thay thế trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh tế. Học sinh được cung cấp nền tảng bao gồm các kỹ năng học tập có liên quan cùng với chủ đề chủ đề liên quan, cần thiết để tạo điều kiện học tập trong các mô đun thường xuyên của chương trình cử nhân BCom. Sự kết hợp của các module nền tảng giúp học sinh phát triển một quan điểm toàn diện và chiến lược hiệu quả để điều chỉnh để, và đáp ứng nhu cầu, môi trường giáo dục đại học với mục tiêu trở thành công trong BCom chương trình chọn.

TUYỂN THỂ

 • Kinh tế
 • Econometrician
 • Chuyên viên phân tích kinh tế
 • người báo trước
 • lập kế hoạch kinh tế

Yêu cầu nhập học

 • APS tối thiểu
  • 25 với Toán học
  • 28 với Literacy Toán học
 • Tiếng Anh: 4
 • Toán học: 3
 • Biết chữ toán học: 6

CHÚ THÍCH:

 • Các chương trình được thể hiện trong tiếng Anh
 • Mức thành tích (Đánh giá) thu được cho cuộc sống định hướng là không bao gồm trong tính toán của các tuyển điểm Score (APS).
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 - 4 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ