BCom Tài chính

Mục đích của bằng cấp này là cung cấp cho sinh viên với năng lực ứng dụng trong làm chủ, phân tích, giải thích và áp dụng quản lý tài chính, quản lý đầu tư, kế hoạch tài chính và các nguyên tắc kế toán để chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong quản lý tài chính, quản lý đầu tư, kế hoạch tài chính và kế toán lĩnh vực cũng như để cung cấp một cơ sở cho việc học thêm. Các sinh viên sẽ có thể phản ánh về các quyết định và các ứng dụng quản lý tài chính, quản lý đầu tư, kế hoạch tài chính và kế toán của họ để đánh giá hiệu quả của nó trong bối cảnh toàn diện về tài chính như là một thực tế.

TUYỂN THỂ

 • Quản lý tài chính
 • người mua chứng khoán
 • Viên kế toán
 • Tư Vấn Tài Chính
 • Chartered Kế toán quản lý
 • Cố vấn đầu tư
 • Trader chứng khoán
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Certified Financial
 • Planner
 • Wealth quản lý
 • Banker tin.

Yêu cầu nhập học

 • APS tối thiểu: 28
 • Tiếng Anh: 4
 • Toán học: 4

CHÚ THÍCH:

 • Các chương trình được thể hiện trong chỉ có tiếng Anh.
 • Mức thành tích (Đánh giá) thu được cho cuộc sống định hướng là không bao gồm trong tính toán của các tuyển điểm Score (APS).

BCom Mở rộng Tài chính

Các BCom mở rộng thêm ngành Tài chính cung cấp truy cập thay thế cho các ứng viên không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập một chương trình BCom thường xuyên tại trường Đại học Johannesburg.

Thời gian nghiên cứu tối thiểu cho từng chương trình mở rộng trên là bốn năm. Nền tảng (đầu tiên) năm học bao gồm các module cơ bản (mới / cũ NQF cấp 5), trong khi ba năm còn lại đều giống nhau như của các chương trình học thông thường tương ứng.

Các BCom Mở rộng sỹ Tài chính là nhằm mục đích truy cập cho thành công về mặt cung cấp nền tảng của nó, tức là trong việc cung cấp truy cập thay thế trong lĩnh vực Tài chính. Học sinh được cung cấp nền tảng bao gồm các kỹ năng học tập có liên quan cùng với chủ đề chủ đề liên quan, cần thiết để tạo điều kiện học tập trong các mô đun thường xuyên của chương trình cử nhân BCom. Sự kết hợp của các module nền tảng giúp học sinh phát triển một quan điểm toàn diện và chiến lược hiệu quả để điều chỉnh để, và đáp ứng nhu cầu, môi trường giáo dục đại học với mục tiêu trở thành công trong BCom chương trình chọn.

TUYỂN THỂ

 • Quản lý tài chính
 • người mua chứng khoán
 • Viên kế toán
 • Tư Vấn Tài Chính
 • Chartered
 • kê toan quản ly
 • Cố vấn đầu tư
 • Chứng khoán
 • Thương gia
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Certified Financial Planner
 • Wealth quản lý
 • Banker tin

Yêu cầu nhập học

 • APS tối thiểu
  • 25 với Toán học
  • 28 với Literacy Toán học
 • Tiếng Anh: 4
 • Toán học: 3
 • Biết chữ toán học: 6

CHÚ THÍCH:

 • Các chương trình được thể hiện trong tiếng Anh
 • Mức thành tích (Đánh giá) thu được cho cuộc sống định hướng là không bao gồm trong tính toán của các tuyển điểm Score (APS).
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 - 4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020