Với một chung Cử nhân Thương mại bạn có thể có một sự nghiệp như một Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc HRD, việc làm quan hệ quản lý, Giám đốc phát triển sản phẩm, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc, thay đổi Facilitator, Tư vấn Quản lý, Doanh nhân, Innovator kinh doanh.

Yêu cầu nhập học

  • APS tối thiểu: 26
  • Tiếng Anh: 4 (50% +)
  • Toán học: 4 (50% +)
  • Biết chữ toán học: Không chấp nhận

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Khoa cho một chương trình cụ thể không nhất thiết phải đảm bảo nhập học vào chương trình đó là tiêu chí lựa chọn cụ thể có thể được áp dụng và do hạn chế về không gian.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020