Mục đích của bằng cấp này là để phát triển các kỹ năng trí tuệ và thực tiễn trong việc phân tích, giải thích và áp dụng kế toán tiên tiến, quản trị và kiểm soát và nguyên tắc kiểm toán nội bộ. Chương trình này sẽ chuẩn bị học sinh để xác định và giải quyết vấn quản trị kế toán tiên tiến và kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong thực tế. Cuối cùng chương trình này sẽ chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu sâu hơn về kế toán, kiểm toán nội bộ là một khoa học.

Yêu cầu nhập học: Một sinh viên tiềm năng phải là sở hữu của một BCom hoặc Advanced Diploma và cần phải có kiến ​​thức phù hợp của kế toán, thuế và kiểm toán nội bộ (NQF Cấp độ mới 7 / Old NQF cấp 6). Các bộ phận có thể yêu cầu hoàn thành một chương trình bắc cầu nên sinh viên không tuân thủ các quy tắc của truy cập liên quan đến kiến ​​thức module cụ thể trong kế toán, thuế và kiểm toán nội bộ. Yêu cầu nhập học chính thức sẽ theo thời gian được thiết lập bởi các bộ phận.

Liên hệ chi tiết: Bà Nicolene du Plooy / 011 559 3059 / nicolenedp@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020