Chương trình có hai môn học chính: quy hoạch giao thông và chính sách giao thông. Những đối tượng này, cùng với một loạt các lựa chọn mô-đun, cũng như quản lý hậu cần nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để làm cho một đóng góp có ý nghĩa trong lĩnh vực quản lý giao thông vận tải. Học sinh được yêu cầu để có phương pháp nghiên cứu để hỗ trợ họ trong việc thực hiện nghiên cứu cho các bài tập trong mỗi môn học. Công nghiệp ban cố vấn đảm bảo sự liên quan của vấn đề. Sinh viên đã hoàn thành khóa học này thường được sử dụng trong chính phủ, parastatals, các nhà khai thác khu vực tư nhân và công cộng dịch vụ vận tải cũng như bắt đầu kinh doanh riêng của họ.

Yêu cầu nhập học

truy cập Học sinh sẽ được cung cấp cho các sinh viên đang sở hữu một trình độ baccalaureus trên NQF Level 7 bao gồm một chủ đề liên quan như là chính. sinh viên BTech nên có một năm trung bình cuối cùng của 65% và BCom sinh viên trung bình cuối cùng của 60%, và với Logistics là một lớn.

Xin lưu ý rằng tất cả các ứng dụng Danh dự là đối tượng của một quá trình sàng lọc. Các ứng viên sẽ được thông báo nếu họ đã được chấp nhận.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà A Kasoojee
Tel: +27 (0) 11 559 2464 / adeelak@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 - 2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020