BCom Hons trong kinh tế

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BCom Hons trong kinh tế

University of Johannesburg

Mục đích của bằng cấp này là để phát triển kỹ năng áp dụng của học sinh trên một trình độ tiên tiến trong việc phân tích, giải thích và áp dụng các nguyên tắc và phương pháp kinh tế. Chương trình này sẽ chuẩn bị cho sinh viên để phản ánh trên các ứng dụng kinh tế của mình để đánh giá hiệu quả của chúng trong bối cảnh toàn diện về kinh tế như một khoa học xã hội. Cuối cùng nó sẽ chuẩn bị cho họ để nghiên cứu thêm về Kinh tế là một khoa học.

Yêu cầu nhập học: Một sinh viên tiềm năng phải được sở hữu tấm bằng cử nhân hoặc một Advanced Diploma về Kinh tế, với mức trung bình 65% Kinh tế 3 (New NQF cấp 7 / Old NQF cấp 6) và trung bình là 65% cho cả hai Kinh tế 3 (New NQF cấp 7 / Old NQF cấp 6) hoặc kê 3 (cấp NQF New 7 / Old NQF cấp 6), để được xét tuyển vào các chương trình danh dự.

Một sinh viên tiềm năng sở hữu bằng Cử nhân hoặc Advanced Diploma về Kinh tế, với trung bình 60-64% Kinh tế 3 (New NQF cấp 7 / Old NQF cấp 6) và / hoặc không có Econometrics 3 (New NQF cấp 7 / cũ NQF cấp 6) hoặc Toán 3 (cấp NQF New 7 / Old mức NQF 6) hoặc kê 3 (cấp NQF New 7 / Old NQF cấp 6), được sự chấp thuận có điều kiện vào chương trình Cử nhân Thương mại Honours trong Kinh tế, và phải hoàn thành công một module vào trong Toán học trước khi đăng ký. Các bộ phận đòi hỏi phải hoàn thành một chương trình chuyển tiếp nên học sinh không tuân thủ các quy tắc tiếp cận các kiến ​​thức liên quan đến chủ đề cụ thể.

Khoa Kinh tế và Kinh tế bảo lưu quyền thay đổi các yêu cầu đầu vào.

Liên hệ chi tiết: Tiến sĩ Josine Uwilingiye / 011 559 2531 / juwilingiye@uj.ac.za

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ