BCom Hons trong quản lý đầu tư

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BCom Hons trong quản lý đầu tư

University of Johannesburg

Mục đích của chương trình này là để củng cố kiến ​​thức của học sinh về môn xác định giá trị đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. Chương trình bao gồm một chương trình đào tạo trên diện rộng để chuẩn bị học sinh cho một loạt các đặc sản đầu tư liên quan đến. Chương trình giảng dạy bao gồm tám lĩnh vực chủ đề khác nhau, từ đầu tư vốn, đầu tư sinh lãi để quản lý danh mục đầu tư và tài chính nghỉ hưu. Nắm vững của chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên với khả năng tổng hợp các nguyên tắc đầu tư phức tạp và áp dụng các công cụ tài chính một cách chuyên nghiệp. Kiến thức cơ bản về nguyên tắc đầu tư toàn cầu sẽ đạt được cho phép các sinh viên đủ điều kiện để làm việc trong thế giới ngày nay của đầu tư chuyên nghiệp. Chương trình nhấn mạnh thẩm quyền, toàn vẹn, và ứng dụng của đạo đức trong một môi trường chuyên nghiệp.

Các sinh viên thành công sẽ đạt được một quan điểm đầu tư toàn cầu và một hiểu biết sâu sắc của thị trường toàn cầu mà sẽ cung cấp cho họ một lợi thế cạnh tranh về việc làm.

Yêu cầu nhập học: Một sinh viên tiềm năng phải được sở hữu bằng Cử nhân và cần phải có kiến ​​thức thích hợp của quản lý đầu tư (New NQF cấp 7 / Old NQF cấp 6). Các bộ phận có thể yêu cầu hoàn thành một chương trình bắc cầu nên sinh viên không tuân thủ các quy tắc của truy cập liên quan đến kiến ​​thức môn học cụ thể trong quản lý đầu tư. Yêu cầu nhập học chính thức sẽ theo thời gian được thiết lập bởi các bộ phận.

Trước khi bắt của chương trình danh dự, sinh viên sẽ được yêu cầu để hoàn thành một hội thảo thống kê và toán học. Attendance được coi là bắt buộc nhưng không phải là một điều kiện tiên quyết hoặc điều kiện tiên quyết để chấp nhận và hoặc hoàn thành chương trình danh dự. Học viên cũng sẽ được yêu cầu tham dự đào tạo nghiên cứu thư viện bắt buộc sẽ được sắp xếp và cung cấp bởi dịch vụ thư viện.

Liên hệ chi tiết: Ông Niel Oberholzer / 011 559 3483 / dfiminfo@uj.ac.za

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ