BCom Hons trong quản lý tài chính

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BCom Hons trong quản lý tài chính

University of Johannesburg

Mục đích của chương trình này là cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức cần thiết để thực hiện công việc chuyên môn có tay nghề cao trong lĩnh vực kế toán quản trị và tài chính. Chương trình bao gồm một chương trình đào tạo trên diện rộng để chuẩn bị cho sinh viên sau đại học cho một loạt các đặc sản tài chính có liên quan. Chương trình nhấn mạnh ứng dụng, phân tích và đánh giá trong mỗi lĩnh vực chủ đề cũng như các ứng dụng của tính toàn vẹn và đạo đức trong một môi trường chuyên nghiệp. Nắm vững của chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng tổng hợp quản lý phức tạp, tài chính, thực hiện và nguyên tắc rủi ro để lái xe và thêm giá trị cho các đối tượng có sử dụng chúng. Các sinh viên thành công sẽ đạt được một quan điểm tài chính và kinh doanh tổng thể mà sẽ cung cấp cho họ một lợi thế cạnh tranh về việc làm. Ngoài ra, sinh viên sẽ được chuẩn bị cho các nghiên cứu hơn nữa trong lĩnh vực này bằng cách phát triển nghiên cứu và kỹ năng báo cáo thông qua việc hoàn thành một dự án nghiên cứu giám sát trong lĩnh vực quản lý tài chính.

Chương trình được phù hợp với các yêu cầu khung năng lực và chương trình đào tạo của Viện Chartered Kế toán quản trị (CIMA). Học sinh hoàn thành BCom Hons (Quản lý tài chính) sẽ được chuẩn bị để viết các bài kiểm tra chứng chuyên nghiệp CIMA dẫn vào một Associate Chartered Kế toán quản trị (ACMA) chỉ định.

Chương trình này là hướng tới chuẩn bị cho sinh viên một trình độ chuyên môn với Viện Chartered Kế toán quản trị (CIMA).

Yêu cầu nhập học: Một sinh viên tiềm năng phải là sở hữu của một Cử nhân đủ điều kiện thương mại và phải thu được một dấu ấn cuối cùng của ít nhất 65% cho cả Kế toán và Quản lý Tài chính (Tài chính cũng như chi phí và kế toán quản lý) đánh giá ở mức độ NQF New 7 / Cũ NQF cấp 6. Học sinh sẽ tiếp tục phải chịu một quá trình lựa chọn như thiết lập và áp dụng bởi Cục. Học sinh sẽ được cho phép một khoảng thời gian đăng ký tối đa là hai năm. Chương trình này không được cung cấp như một số liên lạc hạn chế hoặc chương trình đào tạo từ xa.

Liên hệ chi tiết: Ông Ricky Van Der Watt / 011 559 4106 / rickyvdw@uj.ac.za

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ