BCom trong quản lý intrapreneurial

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BCom trong quản lý intrapreneurial

University of Johannesburg

Với một BCom trong quản lý Intrapreneurial tốt nghiệp có thể làm việc trong kinh doanh của riêng mình, Quản trị Marketing, Quản lý Tư vấn, Quản trị kinh doanh, quản lý tài chính

Yêu cầu nhập học

  • APS tối thiểu: 26
  • Tiếng Anh: 4 (50% +)
  • Toán học: 4 (50% +)
  • Biết chữ toán học: Không chấp nhận

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Khoa cho một chương trình cụ thể không nhất thiết phải đảm bảo nhập học vào chương trình đó là tiêu chí lựa chọn cụ thể có thể được áp dụng và do hạn chế về không gian.

Với một BCom trong quản lý Intrapreneurial bạn có thể có một nghề nghiệp trong kinh doanh riêng, Quản trị Marketing, Quản lý Tư vấn, Quản trị kinh doanh, quản lý tài chính

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ