BS Báo chí

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Diederich Equity, Diversity, and Inclusion The Diederich College of Communication is committed to being a community that provides for equity, supports diversity and creates an environment of inclusion ... Đọc thêm

Diederich Equity, Diversity, and Inclusion The Diederich College of Communication is committed to being a community that provides for equity, supports diversity and creates an environment of inclusion. We have created a College Diversity, Equity and Inclusion Plan to identify steps that we must take and to hold ourselves accountable. This work represents our college efforts to enact the work of Marquette’s strategic plan theme, Culture of Inclusion. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.