BS Kỹ thuật điện

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The College of Science and Engineering is the most rapidly growing college or school at Seattle University. More than 100 full-time and part-time faculty members offer a relevant, hands-on approach to ... Đọc thêm

The College of Science and Engineering is the most rapidly growing college or school at Seattle University. More than 100 full-time and part-time faculty members offer a relevant, hands-on approach to STEM education to more than 1,250 undergraduate majors and graduate students. Through research and professional development, our professors keep abreast of the latest advances and continually improve degree programs that harmoniously blend theory and practice. Problem solving, critical thinking, teamwork, and opportunities for interdisciplinary collaboration characterize a holistic approach to the education provided to undergraduate and graduate students. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.