BS Tài Chính

University of North Carolina Wilmington

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BS Tài Chính

University of North Carolina Wilmington

Học Mục tiêu đại học

 1. Sinh viên của chúng tôi sẽ có thể tích hợp kiến ​​thức cụ thể kỷ luật trên các khu chức năng và sử dụng kỹ năng lãnh đạo và đội để hoàn thành nhiệm vụ nhóm.
 2. Sinh viên của chúng tôi sẽ chứng minh được các kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phê bình thông qua nhận dạng vấn đề, phân tích và tổng hợp dữ liệu, đánh giá các lựa chọn thay thế và bảo vệ giải pháp.
 3. Sinh viên của chúng tôi sẽ có thể khái niệm hóa một vấn đề phức tạp thành một tuyên bố bằng văn bản mạch lạc và trình bày miệng, được chứng minh với việc sử dụng hiệu quả công nghệ.
 4. Sinh viên của chúng tôi sẽ hiểu tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội, tính đa dạng, đạo đức và các vấn đề pháp lý.
 5. Sinh viên của chúng tôi sẽ thể hiện sự hiểu biết về thực tiễn kinh doanh toàn cầu bao gồm các cơ hội của môi trường đa văn hóa, đa dạng, vì chúng liên quan đến các hoạt động địa phương, quốc gia và toàn cầu.

KHÓA HỌC BẮT BUỘC

 • FIN 324 - Thị trường tài chính và tổ chức (ECN 324)
 • FIN 330 - Nguyên tắc đầu tư
 • FIN 336 - Trung cấp Tài chính doanh nghiệp
 • FIN 436 - Quản lý tài chính nâng cao

Cộng với ba trong số những điều sau đây (hai trong số đó phải được đánh số trên 399): Học sinh không được tính cả FIN 430 và FIN 440 đối với môn chính.

 • FIN 331 - Bất động sản
 • FIN 332 - Quản lý rủi ro và Bảo hiểm
 • FIN 430 - Quản lý Đầu tư hoặc
 • FIN 440 - Thiết kế và Quản lý danh mục đầu tư
 • FIN 431 - Phân tích đầu tư bất động sản
 • FIN 433 - Giới thiệu về thị trường đầu cơ
 • FIN 434 - Chứng khoán có thu nhập cố định và Derivatives
 • FIN 437 - Quản lý Ngân hàng Thương mại
 • FIN 438 - Phân tích tín dụng và cho vay thương mại
 • FIN 439 - Quản lý tài chính đa quốc gia
 • FIN 495 - Hội thảo về Tài chính
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Wilmington, North Carolina
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018
Hoa Kỳ - Wilmington, North Carolina
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ