Giáo dục đặc biệt

Đang mở đặc sản của Giáo Dục Đặc Biệt (giáo dục đặc biệt) ở جامعة عمان الأهلية ở (2007), Mục đích của chuyên môn hóa này để các chuẩn bị và trình độ chuyên môn của giáo viên cho công việc với các cá nhân với giáo dục nhu cầu đặc biệt (khuyết tật và tài năng) trong các lĩnh vực công cộng, các khu vực tư nhân, cũng đủ điều kiện sinh viên sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt, nghiên cứu khoa học, bằng cách cung cấp cho họ những trải nghiệm hiện đại cần thiết cho phép họ làm việc thành công với các kỹ năng, và các trường đại học đã được quan tâm để bổ sung phần này cán bộ có trình độ khoa học có khả năng giáo dục, nghiên cứu khoa học, công tác thực địa .... cũng như để theo kịp sự phát triển một cách khoa học Đối với một địa phương.

thông điệp

Sản xuất sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên khoa học và chuyên nghiệp phục vụ những người có nhu cầu đặc biệt, và góp phần vào việc phục vụ cộng đồng.

Mục tiêu

  • Để cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để đối phó với những người có nhu cầu đặc biệt.
  • Sự phát triển của xu hướng đạo đức và nhân đạo đối với người hiện đại với nhu cầu đặc biệt.
  • Cho sinh viên những kỹ năng chuyên nghiệp của lý thuyết và ứng dụng cần thiết cho việc phục hồi chức năng của những người có nhu cầu đặc biệt.
  • kỹ năng giảng viên phát triển để theo kịp với sự phát triển về khả năng nghiên cứu và phát triển khoa học.
  • Hợp tác với các tổ chức cộng đồng địa phương để cung cấp dịch vụ cho những người có nhu cầu đặc biệt.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Tiếng Ả Rập

Xem 21 các khóa học tại Al-Ahliyya Amman University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date