BS về Máy tính với Phát triển Phần mềm

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Institute of Technology Tralee (IT Tralee) was established in 1977 as the Regional Technical College, Tralee and in 1992 became the Institute of Technology, Tralee. The Institute currently has 3,5 ... Đọc thêm

The Institute of Technology Tralee (IT Tralee) was established in 1977 as the Regional Technical College, Tralee and in 1992 became the Institute of Technology, Tralee. The Institute currently has 3,500 full & part-time students, employing 350 staff and provides a financial contribution of circa €60m to the local economy annually. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.