BS về Quản lý Nhà hàng và Khách sạn

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Kalayaan College (KC) is a private institution of higher learning founded in 2000 by University of the Philippines (UP) professors committed to quality higher education for Filipino students and inter ... Đọc thêm

Kalayaan College (KC) is a private institution of higher learning founded in 2000 by University of the Philippines (UP) professors committed to quality higher education for Filipino students and interested students overseas. KC opened in June 2001 at its original site in Riverbanks, Marikina. In May 2009, KC moved to its present location at Manga Road corner Aurora Boulevard in Quezon City. Đọc ít hơn
thành phố Quezon

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.