BSc. bằng quản trị kinh doanh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Prof. Ibrahim Abouleish (1937 – 2017) founded SEKEM in 1977, an initiative which fosters sustainable development towards a future where every human being can unfold their individual potential, where m ... Đọc thêm

Prof. Ibrahim Abouleish (1937 – 2017) founded SEKEM in 1977, an initiative which fosters sustainable development towards a future where every human being can unfold their individual potential, where mankind lives together in social forms reflecting human dignity, and where all economic activities are conducted in accordance with ecological and ethical principles. As part of his vision, Prof. Abouleish established Heliopolis University for Sustainable Development in 2009; the first university in the Middle East declaring sustainable development as its main guiding principal. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.