BACHELORSTUDIES

Xem Các Chương trình Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Cơ sở hạ tầng bền vững ở Canada 2021

BSc là viết tắt tiếng Anh của từ Cử nhân Khoa học tự nhiên, và đây là bằng cử nhân đại học. Tùy vào chương trình cụ thể, sinh viên lấy bằng BSc có thể chọn lựa đi làm hoặc tiếp tục công việc học tập để lấy bằng cao hơn.

Các khóa học về cơ sở hạ tầng bền vững có thể giúp sinh viên hiểu cách tạo, xây dựng và quản lý các tòa nhà và hệ thống cho phép khu vực địa lý hoạt động thông qua các phương pháp hạn chế sự gián đoạn môi trường và bất bình đẳng giữa các quần thể.

Canada là một quốc gia Bắc Mỹ bao gồm mười tỉnh và ba vùng lãnh thổ. Nằm ở phần phía bắc của lục địa, nó kéo dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và phía Bắc vào Bắc Băng Dương.

Các Chương trình Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Cơ sở hạ tầng bền vững Hàng đầu ở Canada 2021

1 Kết quả trong Cơ sở hạ tầng bền vững, Canada Filter

Cử nhân Kỹ thuật Thiết kế Bền vững

University of Prince Edward Island
BSc
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Khoa Kỹ thuật Thiết kế Bền vững tại UPEI cung cấp một Cử nhân Khoa học bốn năm liên tục và sáng tạo trong ngành Kỹ thuật Thiết kế Bền vững, công nhận sự cần thiết cho một nền ...

Đọc thêm