Sau khi hoàn thành thành công Văn bằng quốc gia, các ứng cử viên có thể, tuân thủ các quy định của chương trình hiện hành, đăng ký bằng Cử nhân Công nghệ (Baccalaureus Technologiae –BTech). BTech yêu cầu nghiên cứu thêm tối thiểu một năm.

Bằng BTech trong lĩnh vực nghiên cứu có liên quan sẽ được trao cho ứng cử viên sau khi hoàn tất thành công tất cả các yêu cầu lý thuyết.

Trình độ này dành cho sinh viên chuyên về lĩnh vực quản lý xây dựng. Học sinh đã đạt được trình độ này sẽ có thẩm quyền thực hiện các dịch vụ liên quan đến quản lý quy hoạch hợp đồng và phát triển bất động sản một cách độc lập.

Kết quả

Kết quả cấp thoát:

Sinh viên đủ điều kiện sẽ có thể:

  1. Cung cấp các kỹ năng quản lý tài chính và tạo nhận thức về tinh thần kinh doanh.
  2. Tư vấn đầu tư vào bất động sản.
  3. Cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để lập kế hoạch và quản lý hợp đồng.

Điều kiện tuyển sinh và Tiêu chuẩn tuyển chọn

Văn bằng quốc gia UJ sau 2007: Xây dựng dẫn đến Quản lý xây dựng BTech, với yêu cầu đầu vào tối thiểu 60% cho Văn bằng quốc gia: Xây dựng, lần đầu tiên đạt 60% cho môn Quản lý xây dựng 3 tại Diploma cấp độ.
Những sinh viên không đáp ứng các yêu cầu quy định có thể được xem xét sau ít nhất hai năm kinh nghiệm sau đại học trong ngành Xây dựng (Xây dựng / Xây dựng dân dụng hoặc Tư vấn Xây dựng).
Sinh viên chưa đạt yêu cầu học thuật nêu trên, và có bằng UJ Quốc gia: Xây dựng nhưng được tuyển dụng và đạt tối thiểu 55% cho tất cả các môn học chính, Quản lý xây dựng, Công nghệ xây dựng, Khảo sát số lượng và Phân tích giá và Ước tính, có thể được xem xét cùng với thư giới thiệu mạnh mẽ từ các nhà tuyển dụng tương ứng.

Văn bằng quốc gia UJ Non-Post 2007: Người nộp đơn và không phải UJ có thể được chấp nhận nếu họ đáp ứng các yêu cầu do Trưởng phòng ban hành. Đây có thể lấy từ Trưởng phòng theo yêu cầu.

Trao bằng cấp

Công nghệ Baccalaureus: Quản lý xây dựng sẽ được trao cho sinh viên đã hoàn thành tất cả các mô-đun quy định thành công.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020