Các mô-đun cho chương trình Sức khỏe Môi trường BTech bao gồm Phương pháp nghiên cứu IV, Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp IV, Quản lý chất thải môi trường IV và Thực hành quản lý IV.

Yêu cầu nhập học

  • Bằng quốc gia về sức khỏe môi trường và thành tích học tập.
  • Tối thiểu 60% là bắt buộc trong chương trình NDip.

Chi tiết liên lạc

Tên: Bà Martha Chadyiwa
Điện thoại: 011 559 6239 / Email: mchadyiwa@uj.ac.za

Ngày đăng ký và bắt đầu

Đăng ký bắt đầu vào tháng 1 và các bài giảng vào tháng 2 cho cả hai chương trình làm việc khóa học Đại học và Sau đại học.

Tất cả các chương trình nghiên cứu cho Thạc sĩ và Tiến sĩ có thể đăng ký trong suốt cả năm.

Ngày kết thúc: Học bắt đầu vào tháng 1 và kết thúc vào tháng 12. Thời hạn chương trình được xác định bởi thời lượng của chương trình.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Cập nhật lần cuối Tháng Tám 12, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
5,000 USD
Ước tính học phí mỗi năm | Ước tính chỗ ở: 2500 USD mỗi năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020