Các mô-đun cho các chương trình BTech Sức khỏe Môi trường bao gồm các nghiên cứu Phương pháp IV, Sức khỏe và An toàn IV, quản lý môi trường IV chất thải và quản lý thực hành IV.

Yêu cầu nhập học

  • Một Diploma Quốc gia về Sức khỏe môi trường và thành tích học tập.
  • Một tối thiểu là 60% là cần thiết trong chương trình NDip.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà Martha Chadyiwa
Tel: 011 559 6239 / E-mail: mchadyiwa@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày