Mục đích của trình độ là phát triển năng lực áp dụng và nhận thức của học sinh trong việc mua lại, giải thích, sự hiểu biết và ứng dụng của dịch vụ hậu cần và các nguyên tắc quản lý giao thông vận tải. Học sinh có thể phân tích và giải thích các quyết định tiếp thị và khuyến mãi trong bối cảnh của một công ty vận tải và môi trường pháp lý, và để đánh giá và giải thích các tác động bên ngoài của các quyết định. Học sinh cũng có thể phản ánh vào / ra các quyết định quản lý của ông bà và các ứng dụng để đánh giá hiệu quả của nó trong bối cảnh toàn diện của ngành công nghiệp vận chuyển.

Học sinh phải có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp vận tải nhằm ngữ cảnh hóa học của môi trường kinh doanh của họ, và đánh giá cao những cải tiến và các can thiệp họ có thể ảnh hưởng trong môi trường làm việc của họ.

Yêu cầu nhập học

Một Diploma quốc gia (Transportation Management) hoặc bằng cấp tương đương tại NQF Cấp 6 với Logistics và Vận tải là module chính theo quyết định của Ủy ban Tình trạng với trung bình 60% trong tất cả các module năm thứ ba, và trung bình là 65% trong mỗi chuyên ngành Logistics và vận tải.

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Khoa cho một chương trình cụ thể không nhất thiết phải đảm bảo nhập học vào chương trình đó là tiêu chí lựa chọn cụ thể có thể được áp dụng và do hạn chế về không gian.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020