BTech trong quản lý khách sạn

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BTech trong quản lý khách sạn

University of Johannesburg

Mục đích của trình độ quản lý khách sạn BTech là phát triển năng lực áp dụng và nhận thức của học sinh trong việc mua lại, giải thích, hiểu biết và ứng dụng các nguyên tắc quản lý khách sạn. Học sinh có thể phân tích và giải thích các quyết định quản lý trong bối cảnh của một đơn vị khách sạn hoặc công ty.

Người đạt được trình độ này sẽ có thẩm quyền trong việc áp dụng các kỹ năng quản lý, xác định, lựa chọn và áp dụng một loạt các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật để nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực khoa học riêng và xã hội của họ về chuyên môn.

Yêu cầu nhập học

Một Diploma quốc gia quản lý khách sạn hoặc một Văn bằng Quốc gia (Thực phẩm và đồ uống Quản lý) hoặc bằng cấp tương đương tại NQF Cấp 6 theo quyết định của Ủy ban Tình trạng với trung bình 60%. Một tổng hợp của 60% cho các phân hệ chính quy định của Văn bằng quốc gia của họ hoặc bằng cấp tương đương.

Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Khoa cho một chương trình cụ thể không nhất thiết phải đảm bảo nhập học vào chương trình đó là tiêu chí lựa chọn cụ thể có thể được áp dụng và do hạn chế về không gian.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ