BTh (Hons) trong Thần học cho Môn đồ hóa, Mục vụ và Truyền giáo

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

St Padarn’s is the training arm of the Church in Wales, but as our mission statement states we offer much more than training for ministry. Our focus is on learning and formation but we also focus on: ... Đọc thêm

St Padarn’s is the training arm of the Church in Wales, but as our mission statement states we offer much more than training for ministry. Our focus is on learning and formation but we also focus on: Discipleship We nurture Discipleship through our development work with Children Youth and Families and Pioneer Ministry, creating key networks of people in order to train specialists in both fields. The result of which is encouraging new and different ways of doing / experiencing Church. Đọc ít hơn
Cardiff
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.