Ba trong các nghiên cứu quốc tế và khoa học chính trị

Link Campus University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Ba trong các nghiên cứu quốc tế và khoa học chính trị

Link Campus University

BỐI CẢNH

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÓA HỌC

Các Bằng Quan hệ quốc tế Chính trị và Khoa học

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Ý - Rome, Lazio
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2019
Ý - Rome, Lazio
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ