Bachelor in Business & Entrepreneurship in Life Sciences

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) is a premium life sciences higher education and research institute located in Jakarta, Indonesia. Currently, i3L offers ten undergraduate prog ... Đọc thêm

Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) is a premium life sciences higher education and research institute located in Jakarta, Indonesia. Currently, i3L offers ten undergraduate programs. At the school of life sciences, i3L offers undergraduate programs in Bioinformatics, Biomedicine, Biotechnology, Food Science and Nutrition, Food Technology, and Pharmacy. At iSB (i3L School of Business), iSB offers undergraduate programs in Business & Entrepreneurship in Life Sciences, Creative Digital Marketing, International Applied Accounting, and International Business Management. Đọc ít hơn
Jakarta
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.