Chương trình quản lý và kinh doanh quốc tế được phát triển như là kết quả của nhu cầu ngày càng tăng của các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế trên thị trường toàn cầu.

Khóa học này sẽ cho phép bạn phát triển bản thân như một người quản lý doanh nghiệp có trình độ cao đáp ứng các yêu cầu của thị trường toàn cầu và các tổ chức quốc tế. Trong toàn bộ quá trình giáo dục, bạn sẽ nhận được không chỉ một nền tảng lý thuyết mạnh mẽ mà còn kinh nghiệm thực tế, làm việc trên các dự án khác nhau. Một phần của chương trình cử nhân của bạn sẽ được Intercultural nhận thức về kinh doanh, tổ chức hành vi, kinh doanh quốc tế và đa dạng văn hóa cũng như tiếp thị toàn cầu và quản lý chiến lược.

Sau khi tốt nghiệp các chuyên gia trẻ đủ điều kiện để chiếm vị trí trong lĩnh vực quản lý chiến lược và tiếp thị, kế hoạch kinh doanh quốc tế, nhân sự, quản lý thương hiệu, bán hàng, tài chính và trong nhiều lĩnh vực khác của kinh doanh toàn cầu.

Thực tập bắt buộc

Tất cả các sinh viên trong quản trị kinh doanh quốc tế đều có hai thực tập bắt buộc trong quá trình học tập của họ. Những thực tập này kéo dài từ 6 đến 11 tuần. Trung tâm Hướng nghiệp của VUM cung cấp sự giúp đỡ chuyên nghiệp cho sinh viên trong quá trình đăng ký thực tập tại Châu Âu, Mỹ, OAE, vv Thực tập được định hướng chuyên nghiệp và hướng tới phát triển thói quen làm việc chuyên nghiệp và cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Thời gian học: 3 năm (6 học kỳ)

Văn bằng: Bằng Cử nhân Bungari của Varna University of Management và Cử nhân Anh (Hons) của Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh

Thông tin bổ sung: Chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý Quốc tế được Cơ quan Kiểm định và Đánh giá Quốc gia của Bungari công nhận trong luồng học thuật “Kinh tế”.

Hơn nữa, chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị Quốc tế VUM được công nhận và được công nhận bởi Đại học Cardiff Metropolitan (Cardiff Met), Vương quốc Anh, cung cấp cho sinh viên cơ hội nhận được hai bằng Cử nhân sau khi hoàn thành khóa học.

Yêu cầu nhập học

Việc nhập học dựa trên các tài liệu, IELTS 6.0 hoặc tương đương (kiểm tra tiếng Anh thể chế VUM có sẵn) và trực tuyến hoặc mặt đối mặt với cuộc phỏng vấn với ứng cử viên.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Varna University of Management »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
3 năm
Bán thời gian
Price
1,950 EUR
- mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date