Cử nhân Quản lý

WSPA University College of Enterprise and Administration

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân Quản lý

WSPA University College of Enterprise and Administration

Giới thiệu về chương trình

Khi tốt nghiệp Quản lý, bạn sẽ được chuẩn bị cho việc quản lý các quy trình và chủ trương trong các tổ chức kinh doanh và quản trị. Bạn sẽ có được các kỹ năng giải quyết vấn đề ví dụ như trong việc thiết kế các quy trình và hệ thống quản lý mới và tái cấu trúc các quy trình hiện có. Bạn sẽ được trang bị để tổ chức và quản lý các dự án, chất lượng, đổi mới và các thủ tục hậu cần. Hơn nữa, bạn sẽ có thể sử dụng các hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Khi tốt nghiệp, bạn sẽ có các kỹ năng tổ chức và quản lý tài chính. Chương trình học, với các khóa học về kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực, đàm phán và tiếp thị, sẽ giúp bạn điều hành công việc kinh doanh của riêng mình. Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu toàn thời gian và bán thời gian.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn làm việc trong:

 • tiếp thị, nguồn nhân lực, tài chính,
 • các tổ chức kinh doanh và các tổ chức chính quyền địa phương,
 • các doanh nghiệp và tổ chức ở vị trí của một người quản lý cấp cao hoặc trung bình,
 • các tổ chức nước ngoài và quốc tế kết nối với doanh nghiệp,
 • các tổ chức nghiên cứu và phát triển,
 • các cơ quan tư vấn,
 • giáo dục.

Nó là giá trị nghiên cứu quản lý tại trường Cao đẳng của chúng tôi! Ưu điểm của chương trình:

 • Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp!
 • Chương trình nghiên cứu cung cấp kiến ​​thức về quản lý các quy trình và chủ trương trong các tổ chức kinh doanh và quản trị; phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, ví dụ như thiết kế các quy trình và hệ thống quản lý mới và tái cấu trúc các quy trình hiện có; chuẩn bị tổ chức và quản lý các dự án, chất lượng, đổi mới và các thủ tục hậu cần; và dạy cách sử dụng các hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình ra quyết định!
 • Chương trình học tập cung cấp giáo dục ngoại ngữ ở cấp độ B2 theo Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ chuyên môn của Châu Âu trong quản lý và tổ chức.
 • Khả năng tư vấn cho một cố vấn nghề nghiệp miễn phí.
 • Giáo dục thực hành.
 • Thực hiện các hoạt động xã hội của chính họ thông qua hoạt động trong một hiệp hội khoa học.
 • Khả năng đại diện cho trường trong các hội nghị.
 • Khả năng tổ chức hội nghị khoa học.
 • Giáo dục phù hợp với Khung tiêu chuẩn quốc gia! Khả năng tham gia vào chương trình Erasmus!
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối September 14, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
900 EUR
mỗi học kỳ
Information
Deadline
Contact school
Locations
Ba Lan - Lublin, Lublin Voivodeship
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school
Dates
Tháng 10 2019
Ba Lan - Lublin, Lublin Voivodeship
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school