Đọc Mô tả chính thức

-

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 10 các khóa học tại Kazakh British Technical University (KBTU) »

Cập nhật lần cuối February 9, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
4,060 USD
Deadline
Tháng Sáu 20, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Sáu 20, 2019

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Sáu 20, 2019
End Date