Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân Công nghệ Dệt may, Vật liệu và Vật liệu nano

Các sinh viên tốt nghiệp có được kiến thức toàn diện về các vật liệu thông minh, có giá trị gia tăng cao, vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng của họ. Mục đích của chương trình này là cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn và kỹ thuật cũng như nền tảng lý thuyết cần thiết cho sự phát triển và đổi mới các quy trình công nghệ và chuẩn bị và áp dụng các kết quả đầu ra của đổi mới bậc cao. Trong chương trình giảng dạy tại khoa kỹ thuật dệt may lớn nhất châu Âu, sinh viên có được cả kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất. Chương trình học nhằm mục đích cung cấp bằng cấp để vào nghề hoặc chương trình học của Thạc sĩ. Nó rút ra trực tiếp về kiến thức và phương pháp hiện tại đồng thời bao gồm cả kiến thức lý thuyết.

Sự kiện chính

  • FACULTY: Khoa Kỹ thuật Dệt
  • NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN: Tiếng Anh
  • ĐẶC BIỆT: Được công nhận giáo dục trung học theo quy định của Đạo luật số 49/2009, Coll. (không cần thiết cho người nộp đơn từ Slovakia, Ba Lan, Hungary, Đức và Slovenia). Kỹ năng tiếng Anh lưu loát.
  • THỜI GIAN: 3 năm
  • LỆ PHÍ / HỌC HỌC: 3000 USD
  • PHÍ NỘP ĐƠN: 2000 Kč / USD 100
  • HỌC BỔNG: Học bổng Erasmus dành cho các vụ di động có sẵn.
  • ỨNG DỤNG DEADLINE: ngày 28 tháng 2 năm 2019 (cho năm học 2019/20)
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại Technical University of Liberec »

Cập nhật lần cuối December 18, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
3,000 USD
LỆ PHÍ / HỌC SINH
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng 9 1, 2022
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 9 1, 2022