Đọc Mô tả chính thức

Bạn có thể lựa chọn ba luồng: tiếng Pháp, song ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp) hoặc song ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha).

Chương trình 2 2 cho phép sinh viên hoàn thành hai năm đầu của Cử nhân Quản trị Kinh doanh - BBA, tại MSB ở Tunis và sau đó chuyển đến HEC Montréal ở Canada để hoàn thành hai năm cuối / còn lại và lấy bằng kép: Cử nhân mức độ của HEC Montréal và bằng cấp của MSB.

Nửa chừng chương trình, bạn có thể chọn một chuyên ngành:

 • Kinh tế Ứng dụng
 • Phân tích kinh doanh (Công nghệ thông tin)
 • Kinh doanh thông minh
 • Kinh tế, Tài chính và Toán học
 • Doanh nhân
 • Tài chính
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản lý vận hành và hậu cần
 • Sự quản lý
 • Kế toán chuyên nghiệp
 • Quản lý dự án
 • Kỹ thuật quản lý định lượng
 • Quản lý phát triển bền vững

Chương trình giảng dạy của hai năm đầu tiên tại MSB tương tự về mọi mặt với HEC Montréal BBA về ngôn ngữ giảng dạy (tiếng Pháp hoặc song ngữ), nội dung và phương pháp giảng dạy. Một số lớp học tại MSB cũng sẽ được cung cấp bởi các giáo sư HEC Montréal.

Chương trình giảng dạy BBA cung cấp một đào tạo chung vững chắc, đảm bảo tính linh hoạt trên thị trường việc làm và chuẩn bị tốt cho các nghiên cứu sau đại học.

Những lợi thế của chương trình của chúng tôi là gì?

 • Một mức độ có giá trị từ:
  • Trường quản lý số 1 thành lập tại Canada
  • Một trong 63 trường quản lý ba vương miện trên thế giới: AMBA, AACSB và THIẾT BỊ
  • Lần thứ 44 trên toàn thế giới về vấn đề tỷ lệ có việc làm trong năm 2015 theo Xuất hiện
 • Nhiều lựa chọn chuyên ngành: Bạn có thể lựa chọn ba luồng tiếng Pháp, Song ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp) hoặc song ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha).
 • Học trong một số ngôn ngữ và lớp học lật.

Khóa học

Năm dự bị: Không bắt buộc

 • Các khóa học ngôn ngữ và dự bị

Cấp một: Cơ bản về kinh doanh

 • Môi trường của tổ chức

Cấp độ hai: Chức năng kinh doanh

 • Khu vực chức năng của doanh nghiệp

Cấp ba: Chuyên ngành

 • Các vấn đề quốc tế
 • Kế toán chuyên nghiệp
 • Kinh tế học
 • Doanh nhân
 • Tài chính
 • Quản lý hoạt động
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Sự quản lý
 • Tiếp thị
 • Phương pháp định lượng
 • Công nghệ thông tin

Xin lưu ý đăng ký trực tuyến trước là cần thiết và địa điểm bị hạn chế. Nếu bạn muốn tham dự, xin vui lòng nộp đơn càng sớm càng tốt để tránh thất vọng.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Người Pháp
Người Tây Ban Nha
Cập nhật lần cuối March 24, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
4 - 4 năm
Toàn thời gian
Price
5,500 EUR
Học phí (5500 EUR) được trích dẫn cho cả năm học.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date