BACHELORSTUDIES

Xem 14 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Andorra 2021

Một bằng cử nhân 's được trao giải thưởng khi hoàn thành thành công của một chương trình học đại học. Nó thường được các mức độ đầu tiên một sinh viên nhận được trong sự nghiệp học tập của mình. Thông thường mất bốn năm học toàn thời gian để lấy bằng cử nhân.

Andorra có thể là nơi hoàn hảo cho việc học tập ở nước ngoài. Nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha, các chương trình giáo dục chung giữa các nước cũng tồn tại. Catalan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Pháp cũng thực hiện điều này một nơi tuyệt vời cho sinh viên ngôn ngữ.

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Andorra 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Universitat Europea
Bachelor
May 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Catalan
Trực tuyến

Nghị định của Chính phủ Công quốc Andorra ngày 10 tháng 2 năm 2010, tạo ra mức độ, xác định rằng mục tiêu của Cử nhân Quản trị Kinh doanh là đào tạo các chuyên gia có kiến thứ ...

Đọc thêm

Bằng cấp trực tuyến về Khoa học Môi trường

Universitat Carlemany (UCMA)
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Chúng tôi sẽ có được khả năng quản lý không gian tự nhiên và sự tương tác của chúng với xã hội, tôn trọng hệ sinh thái của nó. Chúng tôi sẽ dẫn đầu sự can thiệp bền vững để đó ...

Đọc thêm

Cử nhân quản lý hàng không

Andorra Aviation Academy
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu các hãng hàng không cho một vị trí quản lý bay Crew. Sau khi đạt được thành chuyến bay chuyên môn đương nhiệm sẽ có thể có mộ ...

Đọc thêm

Cử nhân kép Khoa học máy tính và Quản trị kinh doanh

Universitat d'Andorra
Bachelor
Catalan
Anh

Cử nhân kép Khoa học máy tính và Quản trị kinh doanh đào tạo các chuyên gia đa năng và cung cấp cho họ cơ sở kiến thức và kỹ năng vững chắc để thực hành nghề nghiệp trong lĩnh ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Máy tính

La Salle Open University
Bachelor
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính tại La Salle Open University UOLS hướng đến tất cả những người muốn phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực CNTT, trên toàn cầu chẳ ...

Đọc thêm

Cử nhân nhân văn

Universitat Europea
Bachelor
May 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Catalan
Trực tuyến

Lời mở đầu cho Nghị định của Chính phủ Công quốc Andorra ngày 11 tháng 3 năm 2009, quy định rằng Cử nhân Nhân văn ra đời như một sự đáp ứng nhu cầu đào tạo các chuyên gia có k ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Máy tính

Universitat Europea
Bachelor
May 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Catalan
Trực tuyến

Lời mở đầu của Nghị định của Chính phủ Công quốc Andorra ngày 10 tháng 2 năm 2009 về việc cấp bằng, xác định rằng mục tiêu của Cử nhân Khoa học Máy tính ra đời nhằm đáp ứng nh ...

Đọc thêm

Bàtxelor bằng tiếng Catalan

Universitat Europea
Bachelor
May 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Catalan
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Trước khi thực hiện Nghị định của Chính phủ Nguyên tắc Quốc gia ngày 12 tháng 5 năm 2010, d'establiment del títol, đã xác định rằng Bàtxelor trong Ngôn ngữ Catalan neix với sự ...

Đọc thêm

Bằng cấp trực tuyến về Khoa học dữ liệu

Universitat Carlemany (UCMA)
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Chúng tôi sẽ nắm vững các công cụ Analytics để quản lý cơ sở dữ liệu để phân tích thông tin cho phép đạt hiệu suất cao trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng tôi sẽ sử dụng các công ...

Đọc thêm

Bằng cấp trực tuyến về dinh dưỡng con người và chế độ ăn kiêng

Universitat Carlemany (UCMA)
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Chúng ta sẽ có được kiến thức để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của cá nhân và cộng đồng. Chúng ta sẽ biết chuyên sâu về nhu cầu dinh dưỡng tùy theo từng giai đoạn của cuộc đờ ...

Đọc thêm

Bằng cấp trực tuyến về thiết kế

Universitat Carlemany (UCMA)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Bằng Thiết kế này cho phép đào tạo các chuyên gia có khả năng đề xuất các giải pháp toàn diện, sáng tạo hơn và bền vững hơn cho những thách thức nảy sinh. ...

Đọc thêm

Bằng cấp trực tuyến về kỹ thuật tổ chức công nghiệp

Universitat Carlemany (UCMA)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Trực tuyến

Bằng Kỹ sư trong Tổ chức Công nghiệp cung cấp đào tạo cần thiết cho sinh viên tốt nghiệp của mình để trở thành các chuyên gia có khả năng cải thiện các quy trình và giải quyết ...

Đọc thêm

Cử nhân ngôn ngữ Catalan

Universitat d'Andorra
Bachelor
Catalan

Mục đích của Cử nhân Ngôn ngữ Catalan là đào tạo các chuyên gia đa năng và cung cấp cho họ một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về chuyên ngành, cho phép họ tiến hành h ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Máy tính

Universitat d'Andorra
Bachelor
Catalan

Cử nhân Khoa học Máy tính hình thành các chuyên gia đa năng và cung cấp cho họ nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc để thực hiện đúng các hoạt động đa dạng trong lĩnh vực c ...

Đọc thêm