BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 10, <small>Xem 140 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Ba Lan 2021</small>

Bachelor 16-30 (/140). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Ba Lan 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Cơ khí

Gdańsk University of Technology
BSc
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
7 học kỳ
09 Tháng 7 2021
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu của chương trình cấp bằng là đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí theo nghĩa rộng nhất, bao gồm việc xây dựng, sản xuất và vận hành máy móc. Chương t ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản lý (BIM)

Gdańsk University of Technology
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
3 năm
09 Tháng 7 2021
Anh
Khuôn viên trường

BiM là một bằng cấp ba năm toàn diện, phù hợp với thực tế. Nó là duy nhất ở Ba Lan và trải dài trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Nó cung cấp kiến thức giúp xây d ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học trong Kiến trúc

Gdańsk University of Technology
BSc
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
4 năm
09 Tháng 7 2021
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình học được thiết kế cho những người có nhu cầu học kiến trúc. Nó đã được phát triển để giáo dục các kiến trúc sư tương lai cả về kiến thức kỹ thuật và phát triển nh ...

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Dữ liệu

Gdańsk University of Technology
BSc
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
7 học kỳ
09 Tháng 7 2021
Anh
Khuôn viên trường

Việc đưa ra các quyết định quan trọng luôn dựa trên việc thu thập và phân tích lượng thông tin khổng lồ. Kỹ thuật dữ liệu giúp đạt được mục tiêu này bằng cách kết hợp kinh ngh ...

Đọc thêm

Khoa học máy tính bằng cử nhân

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

KHÓA HỌC MÁY TÍNH là một lĩnh vực kiến ​​thức đang phát triển trong thế giới hiện đại một cách cực kỳ năng động, và nghề của một nhà khoa học máy tính là một trong những thứ đ ...

Đọc thêm

Cử nhân quản lý

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
6 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Quản lý là một giảng viên, sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến ​​thức về các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của hoạt động của các doanh nghiệp hiện đại, các tổ chức kinh ...

Đọc thêm

Cử nhân Dệt may, Thiết kế

Technical University of Liberec
Bachelor
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
3 năm
28 Tháng 2 2021
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu của chương trình này là cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc trong lĩnh vực công nghệ dệt và khả năng sản xuất hàng dệt may liên quan đến các ngành học và mỹ thu ...

Đọc thêm

Cử nhân Tư pháp hình sự

University of Wroclaw - Faculty of Law, Administration and Economics
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các nghiên cứu trong lĩnh vực Tư pháp hình sự cho phép tiếp thu và sử dụng kiến thức toàn diện trong lĩnh vực luật hình sự thực chất, luật tố tụng hình sự, tội phạm học, khoa ...

Đọc thêm

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

Cracow University of Economics
BA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
6 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình dành cho sinh viên quan tâm đến các mối quan hệ kinh tế, chính trị và xã hội trong các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu, ngoại thương, quản lý kinh doanh quốc tế ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh hiện đại

Cracow University of Economics
BA
<
Toàn thời gian
<
6 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Các nghiên cứu bao gồm phạm vi của các vấn đề quản lý và cho phép đạt được kiến thức thực tế, kỹ năng và năng lực xã hội là chìa khóa để thành công trong nền kinh tế mới. Các ...

Đọc thêm

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

WSB University in Gdansk
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Sử dụng tiếng Anh hiện nay là một trong những kỹ năng cơ bản trong kinh doanh. Đây là lý do tại sao chúng tôi đề xuất một giảng viên mà bạn sẽ có thể kết hợp kiến ​​thức và kỹ ...

Đọc thêm

Cử nhân phát triển phần mềm

WSB University in Gdansk
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Phát triển phần mềm là một quá trình học tiếng Anh trong chương trình. Khi bắt đầu làm việc cho một dự án lập trình, ta phải xem xét một số yếu tố bao gồm phân tích nhu cầu, m ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản lý Khách sạn và Du lịch (nghiên cứu tiếng Anh)

WSB University in Gdansk
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Theo kết quả của sự phát triển của thị trường du lịch nói tiếng Anh đã trở thành một trong những năng lực quan trọng nhất. Trong thời gian dài, những xu hướng phát triển trong ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
6 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Một nền giáo dục quản lý và sự nghiệp là chuẩn bị chuyên nghiệp đa năng và phổ biến nhất cho mọi người của bạn. Kiếm bằng Cử nhân tiếng Anh là một tài sản bổ sung như kinh doa ...

Đọc thêm

Cử nhân Tài chính Kế toán - Quản lý Tài chính Chuyên ngành (học kỳ 1 - sẵn sàng trực tuyến)

Kozminski University
Bachelor
Bachelor
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
3 năm
30 Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Chuyên ngành Quản lý Tài chính, trong chương trình Cử nhân Tài chính và Kế toán của chúng tôi, là chương trình ba năm được thực hiện bằng tiếng Anh để chuẩn bị cho sinh viên l ...

Đọc thêm