BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 9, <small>Xem 127 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Ba Lan 2020</small>

Bachelor 16-30 (/127). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Ba Lan 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Kỹ thuật quản lý và sản xuất

Silesian University Of Technology
BSc
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu chính của lĩnh vực nghiên cứu Kỹ thuật quản lý và sản xuất là cung cấp bằng Cử nhân Khoa học chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu của một doanh nghiệp hoạt động trong đ ...

Đọc thêm

Cử nhân Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật

Silesian University Of Technology
BSc
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Khóa học liên ngành kết hợp toán học, hóa học, sinh học và khoa học máy tính cho phép đạt được kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, cũng như kiến thức tốt về tiếng ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật điện

Silesian University Of Technology
BSc
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên tốt nghiệp có được kiến thức từ các lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật điện, tự động, robot, điện tử tương tự và kỹ thuật số, khai thác hệ thống điện và ngôn ngữ lập t ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí

Silesian University Of Technology
BSc
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức từ lĩnh vực phương pháp thiết kế, tính toán kỹ thuật, công nghệ xử lý vật liệu, phương pháp điều tra và kỹ thuật CNTT hỗ trợ thiết kế, sản xu ...

Đọc thêm

Cử nhân Tin học

The John Paul II Catholic University of Lublin
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Cử nhân Tin học trang bị cho sinh viên kiến thức chung về Công nghệ thông tin và Nghiên cứu thông tin cần thiết cho các mục đích chuyên nghiệp. Chương trình cung cấp sự lựa ch ...

Đọc thêm

Cử nhân toán

The John Paul II Catholic University of Lublin
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên Toán học có được khả năng luận lý logic và thực hiện các định lý toán học, đặc biệt để phân biệt giữa các giả định và kết luận, thực hiện các phép tính phức tạp và x ...

Đọc thêm

Cử nhân Nhân chủng học ứng dụng

The John Paul II Catholic University of Lublin
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên ngành nhân chủng học ứng dụng có được kiến thức rộng rãi về con người (về các khía cạnh văn hóa xã hội, ngôn ngữ, lịch sử, sinh học và đặc biệt); tìm hiểu làm thế nà ...

Đọc thêm

Cử nhân nghiên cứu châu Âu

The John Paul II Catholic University of Lublin
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu hiện tượng hội nhập châu Âu với sự tập trung mạnh mẽ vào các khía cạnh pháp lý của quá trình “tạo ra một liên minh gần gũi hơn giữa các dân tộc châu Âu” sinh viên t ...

Đọc thêm

Cử nhân Công nghệ sinh học

The John Paul II Catholic University of Lublin
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Cử nhân Công nghệ sinh học được thiết kế để tạo ra những sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và có thể tận dụng tối đa lợi thế của lĩnh vực công nghệ sinh ...

Đọc thêm

Cử nhân quản lý

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)
Bachelor
Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
<
6 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Quản lý là một giảng viên, sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến ​​thức về các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của hoạt động của các doanh nghiệp hiện đại, các tổ chức kinh ...

Đọc thêm

Cử nhân Logistics

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)
Bachelor
Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
<
7 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Logistics là một yếu tố quan trọng của đời sống kinh tế hiện đại. Nó cho phép dòng chảy tự do của nguyên liệu, nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tất cả các loại hàng hóa, ...

Đọc thêm

Cử nhân Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp

WSB University in Gdansk
Bachelor
Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Tri-city là nơi cư trú của nhiều công ty cung cấp dịch vụ kế toán và tài chính quốc tế. Yêu cầu để đáp ứng để được sử dụng trong các công ty, để tên một vài, bao gồm tiếng Anh ...

Đọc thêm

Cử nhân phát triển phần mềm

WSB University in Gdansk
Bachelor
Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Phát triển phần mềm là một quá trình học tiếng Anh trong chương trình. Khi bắt đầu làm việc cho một dự án lập trình, ta phải xem xét một số yếu tố bao gồm phân tích nhu cầu, m ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản lý Khách sạn và Du lịch (nghiên cứu tiếng Anh)

WSB University in Gdansk
Bachelor
Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Theo kết quả của sự phát triển của thị trường du lịch nói tiếng Anh đã trở thành một trong những năng lực quan trọng nhất. Trong thời gian dài, những xu hướng phát triển trong ...

Đọc thêm

Cử nhân Tư pháp hình sự

University of Wroclaw - Faculty of Law, Administration and Economics
Bachelor
Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
31 Tháng 8 2020
Anh
Khuôn viên trường

Các nghiên cứu trong lĩnh vực Tư pháp hình sự cho phép tiếp thu và sử dụng kiến thức toàn diện trong lĩnh vực luật hình sự thực chất, luật tố tụng hình sự, tội phạm học, khoa ...

Đọc thêm