BACHELORSTUDIES

Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Rio de Janeiro Brasil 2020

Mức độ của một cử nhân là một văn bằng đại học bốn năm và là tiêu chuẩn cho giáo dục đại học trên toàn nhất trên thế giới. Bằng cử nhân có thể kiếm được tại các trường đại học nhà nước, các trường đại học tư nhân, các trường cao đẳng cộng đồng và thông qua các trường đại học trực tuyến.

Brazil cung cấp một nền giáo dục cao hơn đó là một phần tài trợ cho những sinh viên muốn theo đuổi giáo dục tiên tiến. Họ phải có độ tuổi từ 18 đến 35 năm. Hệ thống giáo dục đại học này cho phép sinh viên học các kỹ năng thực tế cho phép họ đối mặt với những thách thức của thế kỷ 21.

Thành phố này có nhiều cơ sở để cung cấp giáo dục các cấp. Một số các trường đại học nổi tiếng và các trường đại học trong thành phố này là Rio de Janeiro và Đại học bang Đại học Liên bang Rio de Janeiro.

So sánh Các Chương trình Cử nhân ở Rio de Janeiro ở Braxin 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Liên minh giáo dục kinh doanh quốc tế

Brazilian School of Public and Business Administration
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Liên minh giáo dục kinh doanh quốc tế (IBEA) là một chương trình sáng tạo cung cấp cho sinh viên kinh doanh đại học một cái nhìn độc đáo và toàn diện về môi trường kinh doanh ...

Đọc thêm

Bằng Kế toán

Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Portuguese
Khuôn viên trường

Các khóa học kế toán nhằm mục đích tại các quầy đào tạo với khả năng hoạt động chuyên nghiệp trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Đọc thêm

Kỹ thuật hóa học

Faculdade Senai-Cetiqt (SENAI-CETIQT)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
5 năm
Portuguese
Khuôn viên trường

Các kỹ sư hóa học là một chuyên gia có thể tham gia vào tất cả các khâu trong công nghiệp hóa chất, từ thiết kế dự án, để sản phẩm cuối cùng, nhưng cũng trong nghiên cứu và tr ...

Đọc thêm

đúng

Ibmec
Bachelor
<
Bán thời gian
<
4580 giờ
Portuguese
Khuôn viên trường

Tốt nghiệp trong Luật Ibmec đề với pháp luật trong sinh viên toàn khuyến khích để làm việc kết nối giữa các chi nhánh khác nhau của nó và cũng kết nối của nó đến các khu vực k ...

Đọc thêm

Khoa học sinh học

Universidade Santa Úrsula (USU)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Portuguese
Khuôn viên trường

Các khóa học của khoa học sinh học, một người tiên phong trong lĩnh vực khoa học tự nhiên ở Rio de Janeiro chuyên gia để có kỹ năng với năng suất khoa học cao, bước vào môi tr ...

Đọc thêm

Quan hệ quốc tế

Universidade Cândido Mendes
Bachelor
<
Bán thời gian
<
8 học kỳ
Portuguese
Khuôn viên trường

Vụ Quan hệ quốc tế Khoa học Chính trị và duy trì văn bằng đại học trong Quan hệ quốc tế với sự nhấn mạnh vào cuộc đàm phán quốc tế, nhằm đào tạo các chuyên gia có tay nghề cao ...

Đọc thêm

Kỹ thuật sản xuất

Universidade de Franca (UNIFRAN)
Bachelor
<
Bán thời gian
<
10 học kỳ
Portuguese
Khuôn viên trường

Kỹ thuật sản xuất là dành riêng cho các hệ thống thiết kế và quản lý liên quan đến người, vật liệu, thiết bị và môi trường. Bạn sẽ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nền kinh ...

Đọc thêm

Quản lý

Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos (UNIMSB)
Bachelor
Portuguese
Khuôn viên trường

Trình bày và hồ sơ chuyên nghiệp Khóa học nhằm giúp học sinh làm việc trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như ngoại thương, tài chính, hậu cần, tiếp thị, sản xuất, trong số những ...

Đọc thêm

Kỹ sư xây dựng

Fundação Técnico-Educacional Souza Marques (FTESM)
Bachelor
<
Bán thời gian
<
5 năm
Portuguese
Khuôn viên trường

Khóa học nhằm mục đích đào tạo kỹ sư chuyên nghiệp với cấu hình định hướng để đáp ứng những thách thức mà các công ty để chuyển nghề; cung cấp cơ hội cho những người có trong ...

Đọc thêm

Quản lý

Centro Universitário Celso Lisboa (UCL)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Portuguese
Khuôn viên trường

Các khóa học của Giám đốc Celso Lisboa cung cấp một đào tạo toàn diện, cho phép thực hiện thực tập trong các lĩnh vực Nhân sự, Marketing, Tài chính hoặc hoạt động trong các dị ...

Đọc thêm

Quan hệ quốc tế

Ibmec
Bachelor
<
Bán thời gian
<
3600 giờ
Portuguese
Khuôn viên trường

Các khóa học của quan hệ thể chế Ibmec trình kiến ​​thức và kỹ năng lịch sử trong khoa học xã hội và các lĩnh vực hành nghề khác, với sự nhấn mạnh về kinh tế và pháp lý. Chuyê ...

Đọc thêm

Quản lý

Ibmec
Bachelor
<
Bán thời gian
<
3400 giờ
Portuguese
Khuôn viên trường

Các đại học Quản trị Ibmec ở Rio de Janeiro phát triển kỹ năng để giải quyết những thách thức của thị trường và quản lý hiện đại. Hướng cho những ai muốn bước đi cách sáng tạo ...

Đọc thêm

Khoa Kế toán

Ibmec
Bachelor
<
Bán thời gian
<
3100 giờ
Portuguese
Khuôn viên trường

Các khóa học trong Kế toán Ibmec kết hợp một tập các môn học và các hoạt động để chuẩn bị các chuyên gia để hoạt động như một vai trò điều hành tài chính trong tổ chức. Một kế ...

Đọc thêm

Ngành quản trị

Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Portuguese
Khuôn viên trường

Quản trị là một môn khoa học xã hội áp dụng các chiến lược phát triển có kế hoạch cho việc quản lý nhân lực, vật lực và tài chính của một tổ chức. ...

Đọc thêm

Khoa Kế toán

Universidade Cândido Mendes
Bachelor
<
Bán thời gian
Portuguese
Khuôn viên trường

Các khóa học trong Khoa Kế toán UCAM nhằm đào tạo các chuyên gia, ưu đãi với rắn và lý thuyết kế toán và đào tạo kỹ thuật quản lý, có khả năng hoạt động trong các lĩnh vực côn ...

Đọc thêm