BACHELORSTUDIES

Trang 2/8, <small>Xem 118 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Braxin 2020/2021</small>

Bachelor 16-30 (/118). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Braxin 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân trong lịch sử

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

lịch sử sống không được sống trong quá khứ, nhưng nghiên cứu nó để có một cái nhìn toàn diện về điều này. Ở St Louis Trường Lịch sử sinh viên nghiên cứu khóa học và hiểu được ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Tình hình xã hội hiện nay đã mang lại những thay đổi trong các lĩnh vực hoạt động của con người. Tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa đòi hỏi các chuyên gia ngày càng được chuẩn ...

Đọc thêm

Cử nhân luật

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
5 năm
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Là một ngành luật là để đảm nhận vai trò của sự thay đổi và đại lý chuyển đổi xã hội, với ngôn ngữ tài liệu làm việc và pháp luật. ...

Đọc thêm

Cử nhân về quản lý nguồn nhân lực

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
4 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Vũ trụ của các tổ chức đơn đặt hàng chuyên nghiệp để dung hòa lợi ích của công ty với những người của những người làm việc đó. Những năm gần đây đã được duy nhất trong lịch sử ...

Đọc thêm

Cử nhân công tác xã hội

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Các nhân viên xã hội làm cho việc lập kế hoạch và thực hiện các chính sách công và các chương trình xã hội hướng tới tập thể hạnh phúc và hội nhập của cá nhân trong xã hội. Ôn ...

Đọc thêm

Cử nhân về kiến ​​trúc và đô thị

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
10 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Đặc điểm của một dự án phát sinh những ước mơ hóa từng viên gạch. Cử nhân Kiến trúc và Đô thị hóa, hình thành bởi Facipe mua lại các kỹ năng để thiết kế và giám sát việc thực ...

Đọc thêm

Cử nhân kỹ sư môi trường

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
10 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Hiểu được những giới hạn của thiên nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững cho sự tồn tại của cuộc sống, nó là năng lượng mà di chuyển kỹ thuật môi trường. Kết hợp phát triển ki ...

Đọc thêm

Cử nhân kỹ sư dân sự

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
10 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Xây dựng cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của xã hội là một công việc mà đi xa hơn những con số và tính toán. Hãy là kỹ sư xây dựng là để kiểm soát lực lượng, tính toán hiệu ứn ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
10 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

hội tụ của công nghệ cơ khí điện, điện tử và thông tin, Cơ điện tử tạo điều kiện cho cuộc sống của con người thông qua các máy. Sự tiến bộ của công nghệ sản xuất yêu cầu tự độ ...

Đọc thêm

Cử nhân trong các mạng máy tính

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
5 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Triển khai và quản lý các giải pháp bảo mật cho các mạch máy tính, thiết lập truy cập và tính sẵn sàng cho Internet và mạng nội bộ, các bộ định tuyến và các nhà cung cấp sẽ là ...

Đọc thêm

Cử nhân về thẩm mỹ và mỹ phẩm

Grupo Tiradentes
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
6 học kỳ
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Làm đẹp phải đến từ bên trong, nhưng nó được phản ánh ra. Các khóa học của thẩm mỹ và mỹ phẩm, các Facipe, cho phép các chuyên gia, những người sẽ làm việc trong ngành công ng ...

Đọc thêm

Kỹ thuật môi trường

Universidade de Caxias do Sul
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
5 năm
Bồ Đào Nha
Khuôn viên trường

Nghiên cứu, lập kế hoạch, thiết kế và quản lý các vấn đề liên quan đến người đàn ông bộ ba / môi trường / phát triển. Doanh nghiệp tư nhân, công cộng, địa phương, tiểu bang và ...

Đọc thêm

Thương mại quốc tế

Universidade de Caxias do Sul
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Bồ Đào Nha
Khuôn viên trường

Thương mại quốc tế đã được tạo ra cho sinh viên theo học một khóa đào tạo liên ngành. Với một quan tâm trong lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế, hành chính, luật pháp ...

Đọc thêm

Engenharia mecânica

Centro Universitário Una
Bachelor
Tháng 3 2021
<
Toàn thời gian
<
5 năm
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Formação em um dos maiores complexos de ensino da engenharia de Minas Gerais. O curso de Engenharia Mecânica Una - uma um centro universitário que acredita e investe diariamen ...

Đọc thêm

Ciências econômicas

Centro Universitário Una
Bachelor
<
Toàn thời gian
Portuguese (Brazil)
Khuôn viên trường

Modernas práticas da economia nacional e internacional. A inovação do curso de Ciências Econômicas Una é a harmônica junção entre disciplinas que capacitem os alunos profissio ...

Đọc thêm