BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 525, <small>Xem 7865 Các Chương trình Cử nhân 2020</small>

Bachelor 16-30 (/7865). Xem tất cả Chương trình Cử nhân 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Bachelor of Food Science & Technology

IPB University
Bachelor
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
28 Tháng 4 2020
Anh
Khuôn viên trường

Food Technology Program (FTP) at the Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Bogor Agricultural University (IPB) is an u ...

Đọc thêm

Cử nhân về an ninh mạng

Harbour Space
Bachelor
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Khi doanh nghiệp đang trở nên tập trung vào bảo mật hệ thống thông tin của mình, nhu cầu về các chuyên gia an ninh mạng tiếp tục mở rộng. BS trong An ninh mạng chuẩn bị cho si ...

Đọc thêm

Cử nhân khởi nghiệp công nghệ cao

Harbour Space
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Phương pháp chương trình Cử nhân Doanh nhân Công nghệ Cao kết hợp các nguyên tắc cơ bản của doanh nhân công nghệ, đi tiên phong ở Thung lũng Silicon, với các quy trình được ph ...

Đọc thêm

Bachelor of Science in Cloud Computing

Morgan State University
BSc
Tháng 8 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

The BS in Cloud Computing instructional program is being offered online as well as in a traditional classroom setting (face-to-face), providing innovative, inclusive, hands-on ...

Đọc thêm

Bachelor of Science in Civil Engineering

Morgan State University
BSc
Tháng 8 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

The Department of Civil Engineering provides an undergraduate program of study in the planning, design, and management of civil infrastructure and service systems.

Đọc thêm

Bachelor of Science in Computer Science

Morgan State University
BSc
Tháng 8 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

The Computer Science Program provides students with fundamental computer science knowledge and training and prepares them to apply their knowledge and training to produce solu ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật trong giao tiếp kinh doanh

University Canada West (UCW)
BA
Tháng 4 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Cử nhân Văn học trong Truyền thông Kinh doanh (BA) là một chương trình liên ngành sẽ phát triển kiến ​​thức của bạn về phương tiện truyền thông, nghiên cứu văn hóa và kinh doa ...

Đọc thêm

Bachelor of Management Studies in Sports Management

Nest Academy, India
Bachelor
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
30 Tháng 6 2020
Anh
Khuôn viên trường

Bachelor of Business Administration (Sports Management) is the best course to kickstart one’s career in the Sports Industry. It is a comprehensive course that prepares student ...

Đọc thêm

Bachelor of Management Studies in Event Management & Public Relations

Nest Academy, India
Bachelor
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
30 Tháng 6 2020
Anh
Khuôn viên trường

University of Mumbai’s GICED Bachelor of Management Studies (Event Management & Public Relations) is a comprehensive degree course that focuses on creating a strong knowle ...

Đọc thêm

Bachelor of Business Administration in Event Management & Public Relations

Nest Academy, India
BBA
Tháng 7 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
30 Tháng 6 2020
Anh
Khuôn viên trường

Bachelor of Business Administration (BBA) in Event Management & Public Relations is a comprehensive degree course that focuses on creating a strong knowledge base with the ...

Đọc thêm

BA (Hons) Tội phạm học và Xã hội học (* Theo phê duyệt)

The University of Law Undergraduate Programmes
BA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

BA (Hons) Tội phạm học và Xã hội học * của chúng tôi là một bằng cấp ba năm. Nhóm giảng dạy bao gồm các nhà tội phạm thực hành tại một số trung tâm. Học sinh sẽ phát triển sự ...

Đọc thêm

BA (Hons) Tội phạm học

The University of Law Undergraduate Programmes
BA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Tội phạm học BA (Hons) của chúng tôi là một bằng cấp ba năm, nhằm vào các sinh viên đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực tư pháp hình sự hoặc các lĩnh vực liên quan. Khóa học ...

Đọc thêm

BSc (Hons) Chính sách chuyên nghiệp với Năm Dự bị

The University of Law Undergraduate Programmes
BSc
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chính sách chuyên môn BSc (Hons) của chúng tôi với Năm Dự bị là bằng cấp 4 năm sẽ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên môn về đạo đức, kỹ năng và thái độ rất quan trọng đối với v ...

Đọc thêm

BA (Hons) Tội phạm học và Xã hội học với Năm Dự bị * (* Theo phê duyệt)

The University of Law Undergraduate Programmes
BA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

BA (Hons) Tội phạm học và Xã hội học của chúng tôi với Năm Dự bị * là bằng cấp bốn năm. Nhóm giảng dạy bao gồm các nhà tội phạm thực hành tại một số trung tâm. Học sinh sẽ phá ...

Đọc thêm

BA (Hons) Tội phạm học với Năm Dự bị

The University of Law Undergraduate Programmes
BA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

BA (Hons) Tội phạm học của chúng tôi với Năm Dự bị là một bằng cấp bốn năm. Khóa học nhằm vào các sinh viên đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực tư pháp hình sự hoặc các lĩnh ...

Đọc thêm