BACHELORSTUDIES

11 Các Chương trình Cử nhân Học từ xa ở Cộng hòa Séc

Mức độ của một cử nhân là một văn bằng đại học bốn năm và là tiêu chuẩn cho giáo dục đại học trên toàn nhất trên thế giới. Bằng cử nhân có thể kiếm được tại các trường đại học nhà nước, các trường đại học tư nhân, các trường cao đẳng cộng đồng và thông qua các trường đại học trực tuyến.

Đào tạo từ xa là một phương pháp cung cấp giáo dục cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường. Nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng các chương trình đào tạo từ xa có thể được như hiệu quả và hiệu quả như chương trình lớp học thông thường đôi khi thậm chí còn tốt hơn!

Cộng hòa Séc nằm ở trung tâm của châu Âu là một người hàng xóm của Slovakia, Áo, Đức và Ba Lan. Các trường đại học Séc cung cấp danh tiếng lâu dài và chuyên môn thú vị.

11 Các Chương trình Cử nhân Học từ xa Tốt nhất ở Cộng hòa Séc 2020/2021

11 Kết quả trong Thạc sĩ, Cộng hòa Séc, Học từ xa Filter

Cử nhân Hoa Kỳ về Ngôn ngữ và Văn học Anh

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Văn học là một trong những hành động sáng tạo chủ yếu của loài người, và nghiên cứu văn học không chỉ rèn luyện các kỹ năng giải thích và tư duy phê phán mà còn cho chúng ta t ...

Đọc thêm

Cử nhân Công nghệ Thông tin Hoa Kỳ

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Mục đích chính của chương trình Đại học New York ở Prague là pha trộn sự hiểu biết vững chắc về công nghệ với các kỹ năng quản lý kinh doanh. Chương trình sẽ chuẩn bị cho sinh ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh Mỹ

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Mục đích chính của chương trình Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh bốn năm của Hoa Kỳ là cho phép bạn phát triển sự nghiệp trong thế giới kinh doanh bằng cách cung cấp tổng ...

Đọc thêm

Cử nhân Tâm lý học Hoa Kỳ

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Cử nhân Tâm lý học UNYP hoạt động trong thời gian bốn năm. Mục đích của nó là cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về khoa học - đặc biệt là nghiên cứu về hành vi và ...

Đọc thêm

Cử nhân truyền thông và truyền thông Mỹ

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Bằng cấp Truyền thông và Truyền thông được phát triển bởi Đại học New York ở Prague để đáp ứng nhu cầu cho sinh viên tốt nghiệp, những người hiểu các quy trình, hiệu ứng và ý ...

Đọc thêm

Cử nhân Mỹ trong quan hệ quốc tế

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Khoa Quan hệ Quốc tế tại UNYP cung cấp một chương trình giảng dạy hiện đại kết hợp nghiên cứu về kinh tế và chính trị quốc tế. Chương trình của chúng tôi tập trung vào việc cu ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (tập trung nguồn nhân lực)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kinh doanh Quốc ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (tập trung tài chính)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Chương trình học ba năm này dẫn đến giải thưởng của bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng công nhận quốc tế về Giáo dục Kinh doa ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (Tập trung trong quản lý thể thao)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kinh doanh Quốc ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (tập trung vào tiếp thị)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kinh doanh Quốc ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Bachelor
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Về Quản trị kinh doanh do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định K ...

Đọc thêm