BACHELORSTUDIES

Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Prague 6 Cộng hòa Séc 2020

Mức độ của một cử nhân là một văn bằng đại học bốn năm và là tiêu chuẩn cho giáo dục đại học trên toàn nhất trên thế giới. Bằng cử nhân có thể kiếm được tại các trường đại học nhà nước, các trường đại học tư nhân, các trường cao đẳng cộng đồng và thông qua các trường đại học trực tuyến.

Cộng hòa Séc có một nền giáo dục đại học cũng như thành lập và dựa trên nghiên cứu. Điều này đã làm cho việc học ini Prague là một trong những chương trình giảng dạy tôn trọng 's ở châu Âu kể từ khi nó nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và đổi mới của học sinh.

So sánh Các Chương trình Cử nhân ở Prague 6 ở Cộng hòa Séc 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Bachelor in Economics and Management

Czech Technical University in Prague
BSc
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

The undergraduate Economics and Management program prepares students for professional work in international teams, analytical and entry-level managerial positions in industry, ...

Đọc thêm

Bachelor in Mechanical Engineering

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bachelor program "Mechanical Engineering" is a shorter form of higher education, oriented on the practical professional profile of graduates. Graduates of the bachelor’s degre ...

Đọc thêm

Bachelor in Transportation and Telecommunications

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
31 Tháng 3 2020
Anh
Khuôn viên trường

The study field Air Transport (LED) focuses on the education of future air transport professionals. The syllabus is based on practical and current requirements of the EU which ...

Đọc thêm

Bachelor in Civil Engineering with study branch Building Structure

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
31 Tháng 3 2020
Anh
Khuôn viên trường

The branch of study is focused on the design of load-bearing structures (made of concrete, steel, timber, and composites), their structural analysis and modeling, including th ...

Đọc thêm

Bachelor in Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Theoretical fundamentals of mechanical engineering mainly prepare students for further study in the Master's degree program Mechanical Engineering. The Faculty of Mechanical E ...

Đọc thêm

Bachelor in Electrical Engineering and Computer Science

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
31 Tháng 3 2020
Anh
Khuôn viên trường

EECS graduates get wide and very versatile theoretical preparation in fundamental engineering disciplines such as both discrete and continuous mathematics, physics, algorithms ...

Đọc thêm

Bachelor in Production and Economics in Engineering

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Graduates of the Bachelor's degree program are professionally well prepared to tackle specified problems in practice. They will be able to address challenges of technological ...

Đọc thêm

Bachelor in Informatics

Czech Technical University in Prague
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

The program is built on a common theoretical basis consisting of 21 compulsory courses totaling 119 ECTS credits (total workload is 180 ECTS credits) to equip graduates with t ...

Đọc thêm