BACHELORSTUDIES

Trang 2 của 6, <small>Xem 81 Các Chương trình Đại học Hàng đầu ở Cộng hòa Séc 2020</small>

Bachelor 16-30 (/81). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Cộng hòa Séc 2020

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân Mỹ về Quản lý CNTT

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục đích chính của chương trình Đại học New York ở Prague là pha trộn sự hiểu biết vững chắc về công nghệ với các kỹ năng quản lý kinh doanh. Chương trình sẽ chuẩn bị cho sinh ...

Đọc thêm

Cử nhân Mỹ trong quan hệ quốc tế

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Khoa Quan hệ Quốc tế tại UNYP cung cấp một chương trình giảng dạy hiện đại kết hợp nghiên cứu về kinh tế và chính trị quốc tế. Chương trình của chúng tôi tập trung vào việc cu ...

Đọc thêm

Cử nhân truyền thông và truyền thông Mỹ

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bằng cấp Truyền thông và Truyền thông được phát triển bởi Đại học New York ở Prague để đáp ứng nhu cầu cho sinh viên tốt nghiệp, những người hiểu các quy trình, hiệu ứng và ý ...

Đọc thêm

Cử nhân Tâm lý học Hoa Kỳ

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Cử nhân Tâm lý học UNYP hoạt động trong thời gian bốn năm. Mục đích của nó là cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về khoa học - đặc biệt là nghiên cứu về hành vi và ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (tập trung nguồn nhân lực)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kinh doanh Quốc ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (Tập trung trong quản lý thể thao)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kinh doanh Quốc ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (tập trung vào tiếp thị)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Kinh doanh Quốc ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu (tập trung tài chính)

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình học ba năm này dẫn đến giải thưởng của bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng công nhận quốc tế về Giáo dục Kinh doa ...

Đọc thêm

Cử nhân quản trị kinh doanh châu Âu

University of New York in Prague (UNYP)
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình học kéo dài ba năm này dẫn đến giải thưởng bằng cử nhân châu Âu (bakalář, Bc.) Về Quản trị kinh doanh do UNYP trao tặng và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định K ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Môi trường

Czech University Of Life Sciences Faculty of Environmental Sciences
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Cử nhân về Kỹ thuật Môi trường tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết phức tạp về bảo vệ môi trường với sự nhấn mạnh về quản lý tài nguyên thi ...

Đọc thêm

Cử nhân về Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám trong Khoa học Môi trường

Czech University Of Life Sciences Faculty of Environmental Sciences
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình nghiên cứu này cung cấp một nền giáo dục phức tạp trong lĩnh vực Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) và Viễn thám (RS) và sử dụng các kỹ thuật này để bảo vệ và quản l ...

Đọc thêm

Cử nhân cơ bản về cơ khí

Brno University of Technology
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình nghiên cứu cử nhân về cơ bản của chương trình học cơ khí, được thiết kế như là cách hiệu quả nhất để chuẩn bị cho sinh viên học tập trong chương trình học thạc sĩ ...

Đọc thêm

Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng

Brno University of Technology
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục đích của việc học tập trong chương trình cử nhân Kỹ sư Xây dựng bốn năm trong lĩnh vực xây dựng Xây dựng là để đạt được trên một nền tảng toàn diện trong sự hiểu biết lý t ...

Đọc thêm

Cử nhân Dệt may, Thiết kế

Technical University of Liberec
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu của chương trình này là cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc trong lĩnh vực công nghệ dệt và khả năng sản xuất hàng dệt may liên quan đến các ngành học và mỹ thu ...

Đọc thêm

BS trong Khoa học Máy tính

Anglo-American University
BSc
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
8 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cấp bằng toàn cầu về Khoa học máy tính BS là sự hợp tác giữa Anglo-American University ở Prague, Cộng hòa Séc và Đại học bang Kent ở Kent, Ohio, Hoa Kỳ. Cơ hội đặ ...

Đọc thêm