BACHELORSTUDIES

Trang 2/247, <small>Xem 3701 Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian ở châu Âu</small>

Bạn được cấp bằng cử nhân đại học sau khi hoàn thành các khóa học cần thiết do trường mà bạn đang theo học quy định. Hoàn thành chương trình này có thể mất từ ba tới bảy năm tùy thuộc vào địa điểm mà bạn theo học.

Có hơn bốn ngàn các tổ chức giáo dục đại học ở châu Âu, từ các tổ chức nghiên cứu hàng đầu để nhỏ, các trường đại học giảng dạy tập trung vào. Chính châu Âu không phải là khác nhiều so với các châu lục khác, đạt từ vòng Bắc Cực đến bờ biển của châu Phi.

Bachelor 16-30 (/3701). Liên hệ các Trường về Các Chương trình Cử nhân Bán thời gian ở châu Âu 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Cử nhân nghệ thuật quản lý quốc tế (với tùy chọn bằng kép)

The International University in Geneva
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Theo đuổi sự nghiệp quốc tế trong kinh doanh toàn cầu và phát triển các kỹ năng quản lý cần thiết để vận hành và đưa ra quyết định trong môi trường toàn cầu trong các lĩnh vực ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật trong quan hệ quốc tế và ngoại giao (với tùy chọn bằng kép)

The International University in Geneva
Bachelor
BA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Trở thành một chuyên gia trong quan hệ quốc tế và theo đuổi việc ra quyết định trong sự nghiệp của các tổ chức quốc tế, dịch vụ ngoại giao, kinh doanh doanh nghiệp và các tổ c ...

Đọc thêm

Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Quản trị Kinh doanh (BBA) BSC (Hons) Quản lý Kinh doanh - Vương quốc Anh / Hoa Kỳ được công nhận

The International University in Geneva
BSc
BBA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình quản trị kinh doanh chuẩn bị cho sinh viên làm việc ở các vị trí chuyên nghiệp và quản lý trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Đọc thêm

Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính với Ứng dụng Kinh doanh (với Tùy chọn Bằng kép)

The International University in Geneva
Bachelor
BSc
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Theo đuổi sự nghiệp CNTT trong nhiều tổ chức hoặc thành lập doanh nghiệp của riêng bạn về dịch vụ / tư vấn CNTT hoặc tạo ra các giải pháp CNTT mới. Chương trình này là hoàn hả ...

Đọc thêm

Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh với Chuyên ngành Kinh doanh

American University in Switzerland
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
36 tháng
Anh
Học tại trường kết hợp trực tuyến
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Doanh nghiệp là động cơ quan trọng của sự phát triển kinh tế. Chương trình Khởi nghiệp AUS liên kết lý thuyết với ứng dụng thực tế thông qua các vấn đề kinh doanh thực tế có l ...

Đọc thêm

Bằng Cử nhân Quản lý Khách sạn

American University in Switzerland
Bachelor
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
36 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Quản lý Khách sạn là một bằng cấp quản trị kinh doanh và quản lý khách sạn toàn diện nhằm chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp trong ngành khách sạn, thông qua cả giảng dạy học th ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật trong truyền thông và nghiên cứu truyền thông

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Nghiên cứu Truyền thông và Truyền thông nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về vai trò của truyền thông trong xã hội và thế giới của chúng ta, và khả năng tạo điều k ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật trong nghiên cứu văn học và văn hóa so sánh

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành Văn học và Văn hóa so sánh (CLCS) tại Franklin tập trung vào các hiện tượng và quá trình văn hóa khi chúng diễn ra dưới áp lực của các lực lượng lịch sử, xã hội v ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật nghiên cứu môi trường

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các xã hội địa phương và toàn cầu phải đối mặt với một loạt các vấn đề môi trường, từ mất đa dạng sinh học đến biến đổi khí hậu đến các loại ô nhiễm khác nhau. Để giải quyết n ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật trong nghiên cứu Pháp

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu Pháp được hình thành và thiết kế để hỗ trợ và tăng cường khả năng suy nghĩ, đọc và viết bằng tiếng Pháp và về văn học, văn hóa Pháp và thế giới Pháp ngữ. ...

Đọc thêm

Cử nhân Văn học trong Lịch sử

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bằng cấp Lịch sử cung cấp cho bạn sự hiểu biết sâu sắc và sâu sắc hơn về các lực định hình và tiếp tục định hình thế giới chúng ta đang sống. Bằng cách tập trung vào thay đổi ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật tài chính ngân hàng quốc tế

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bằng cấp về Tài chính ngân hàng quốc tế được thiết kế để thúc đẩy sự đánh giá cao hệ thống tài chính và quá trình ra quyết định tài chính là yếu tố quyết định sự giàu có kinh ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật kinh tế quốc tế

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cấp bằng Kinh tế Quốc tế trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh và kinh tế quốc tế đồng thời nhấn mạnh các kỹ năng ...

Đọc thêm

Cử nhân nghệ thuật quản lý quốc tế

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cấp bằng Quản lý Quốc tế chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp Franklin cho các doanh nghiệp quốc tế và sự nghiệp trong các tổ chức từ các doanh nghiệp gia đình đến các t ...

Đọc thêm

Cử nhân Văn học trong Quan hệ Quốc tế

Franklin University Switzerland
BA
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế được thiết kế cho những sinh viên muốn đào sâu kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực đa ngành này. Sinh viên nhận được một nền tảng vững chắc cho một ...

Đọc thêm