Trang 2 của 22, Xem tất cả Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Châu Đại dương 2020

Bachelor 16-30 (/329). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cử nhân tại ở Châu Đại dương 2020
La Trobe University
Melbourne, Úc +4 Hơn

Nhận được một bằng cấp kế toán quốc tế công nhận trong khi xây dựng chuyên môn của riêng bạn trong các ngành kinh doanh với mức độ này. ... +

Nhận được một bằng cấp kế toán quốc tế công nhận trong khi xây dựng chuyên môn của riêng bạn trong các ngành kinh doanh với mức độ này. -
Bachelor
Toàn thời gian
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
 
La Trobe University
Melbourne, Úc +1 Hơn

Chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong kinh doanh quốc tế thông qua các nghiên cứu quan hệ quốc tế, quản lý nguồn nhân lực quốc tế và tiếp thị quốc tế. ... +

Chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong kinh doanh quốc tế thông qua các nghiên cứu quan hệ quốc tế, quản lý nguồn nhân lực quốc tế và tiếp thị quốc tế. -
Bachelor
Toàn thời gian
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Quản lý là nghệ thuật và khoa học về lập kế hoạch, điều phối và nỗ lực nhóm hàng đầu. Đó là huy động nguồn nhân lực và vật lực để đạt được mục tiêu của tổ chức. ... +

Quản lý là nghệ thuật và khoa học về lập kế hoạch, điều phối và nỗ lực nhóm hàng đầu. Đó là huy động nguồn nhân lực và vật lực để đạt được mục tiêu của tổ chức. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
3 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Quản lý chuỗi cung ứng liên quan đến toàn bộ vòng đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ trước khi nó được tạo ra, đến cách nó được xử lý và cách nó di chuyển giữa mỗi giai đoạ ... +

Quản lý chuỗi cung ứng liên quan đến toàn bộ vòng đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ trước khi nó được tạo ra, đến cách nó được xử lý và cách nó di chuyển giữa mỗi giai đoạn. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
3 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Kinh doanh quốc tế là về sự hiểu biết kinh doanh trong các nền văn hóa và khu vực khác, và học cách suy nghĩ toàn cầu về thế giới kinh doanh. ... +

Kinh doanh quốc tế là về sự hiểu biết kinh doanh trong các nền văn hóa và khu vực khác, và học cách suy nghĩ toàn cầu về thế giới kinh doanh. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
3 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Tiếp thị là các hoạt động, thể chế và quy trình để tạo, truyền đạt và cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Điều này bao gồm tạo điều kiện cho các mối quan hệ để cung cấp giá trị cho ... +

Tiếp thị là các hoạt động, thể chế và quy trình để tạo, truyền đạt và cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Điều này bao gồm tạo điều kiện cho các mối quan hệ để cung cấp giá trị cho người tiêu dùng, khách hàng và xã hội. -
Bachelor
Toàn thời gian
3 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Cử nhân thương mại toàn cầu (Honours) chuyên ngành kế toán là một mức độ độc đáo cung cấp cho sinh viên tốt nhất và sáng nhất của đất nước cơ hội để đạt được một kinh nghiệm h ... +

Cử nhân thương mại toàn cầu (Honours) chuyên ngành kế toán là một mức độ độc đáo cung cấp cho sinh viên tốt nhất và sáng nhất của đất nước cơ hội để đạt được một kinh nghiệm học tập thực sự toàn cầu và kỹ năng chuyên nghiệp trong thế giới thực. -
Bachelor
Toàn thời gian
4 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Năm Cử nhân Thương mại danh dự cung cấp một cầu nối giữa nghiên cứu đại học và nghiên cứu tiên tiến.

Năm Cử nhân Thương mại danh dự cung cấp một cầu nối giữa nghiên cứu đại học và nghiên cứu tiên tiến. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Cử nhân thương mại toàn cầu (Honours) chuyên ngành Tài chính là một mức độ độc đáo cung cấp cho sinh viên tốt nhất và sáng nhất của đất nước cơ hội để đạt được một kinh nghiệm ... +

Cử nhân thương mại toàn cầu (Honours) chuyên ngành Tài chính là một mức độ độc đáo cung cấp cho sinh viên tốt nhất và sáng nhất của đất nước cơ hội để đạt được một kinh nghiệm học tập thực sự toàn cầu và kỹ năng chuyên nghiệp trong thế giới thực. -
Bachelor
Toàn thời gian
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Cử nhân Kinh doanh cung cấp cho bạn kiến thức và kinh nghiệm để chuyển sang nhiều loại nghề nghiệp kinh doanh như kinh doanh quốc tế, tài chính, quan hệ công chúng, quản lý và ... +

Cử nhân Kinh doanh cung cấp cho bạn kiến thức và kinh nghiệm để chuyển sang nhiều loại nghề nghiệp kinh doanh như kinh doanh quốc tế, tài chính, quan hệ công chúng, quản lý và tiếp thị. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
3 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Các nhà hoạch định tài chính phải có sự hiểu biết không chỉ về tài chính mà còn về kế toán, quản lý và tiếp thị.

Các nhà hoạch định tài chính phải có sự hiểu biết không chỉ về tài chính mà còn về kế toán, quản lý và tiếp thị. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Quan hệ công chúng (PR) là về việc quản lý thông tin giữa không gian riêng tư và công cộng giữa các tổ chức và các bên liên quan, cá nhân và công chúng hoặc kết hợp cả hai. ... +

Quan hệ công chúng (PR) là về việc quản lý thông tin giữa không gian riêng tư và công cộng giữa các tổ chức và các bên liên quan, cá nhân và công chúng hoặc kết hợp cả hai. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
3 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Tài chính là về tiền bạc và đầu tư. Con người một mình và trong quan hệ đối tác, các công ty và các thực thể khác (bao gồm cả chính phủ tiểu bang và liên bang), có mục tiêu ch ... +

Tài chính là về tiền bạc và đầu tư. Con người một mình và trong quan hệ đối tác, các công ty và các thực thể khác (bao gồm cả chính phủ tiểu bang và liên bang), có mục tiêu chung về đầu tư sinh lợi. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of Wollongong Faculty of Business
North Wollongong, Úc +1 Hơn

Kinh tế quan tâm đến bức tranh lớn như thế nào một quốc gia, khu vực hoặc thị trường cụ thể đang hoạt động; trong khi tài chính là một cái nhìn vi mô hơn về rủi ro ngành và lợ ... +

Kinh tế quan tâm đến bức tranh lớn như thế nào một quốc gia, khu vực hoặc thị trường cụ thể đang hoạt động; trong khi tài chính là một cái nhìn vi mô hơn về rủi ro ngành và lợi tức đầu tư. -
Bachelor
Toàn thời gian
Bán thời gian
3 năm
Anh
Tháng 1 2020
Khuôn viên trường
 
University of the South Pacific USP
Suva, Fiji

Trường Địa lý, Khoa học Trái đất và Môi trường (SGESE) cung cấp Cử nhân Nghệ thuật (Quản lý Môi trường) cùng với các chương trình khác để cung cấp sự hiểu biết tổng hợp về Trá ... +

Trường Địa lý, Khoa học Trái đất và Môi trường (SGESE) cung cấp Cử nhân Nghệ thuật (Quản lý Môi trường) cùng với các chương trình khác để cung cấp sự hiểu biết tổng hợp về Trái đất, môi trường sinh lý và những người sống trong đó. -
BA
Toàn thời gian
3 năm
Anh
Tháng 2 2020
Khuôn viên trường