BACHELORSTUDIES

Các Chương trình Cử nhân Hàng đầu ở Sánchez District Costa Rica 2021

Bằng cử nhân từ các trường cao đẳng và đại học được công nhận có thể là quan trọng bước-đá hướng tới một sự nghiệp thành công.Các loại phổ biến nhất của chương trình đại học là một cử nhân 's mức độ, thường được trao sau bốn năm học thành công

Costa Rica cung cấp một chương trình giảng dạy học tập tài trợ và đồng thời sinh viên thân thiện cao hơn. Cả nước có 20 công cộng và 44 trường đại học tư nhân với ba trường đại học công lập hàng đầu là Đại học Costa Rica, Trường đại học quốc gia và Costa Rica Viện Công nghệ.

So sánh Các Chương trình Cử nhân ở Sánchez District ở Costa Rica 2021

kết quả được tìm thấy Filter

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP CÓ NHÂN VIÊN VỀ BẢO HIỂM

Universidad Juan Pablo II
Bachelor
Tháng 2 2021
Người Tây Ban Nha

Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh tập trung vào Bảo hiểm, nhằm đào tạo những người có thiên hướng phục vụ và khả năng tư vấn cho khách hàng của họ với tư duy chiến lược về các ...

Đọc thêm

BACHELOR TRONG HỘI CHỢ VÀ HƯỚNG DẪN TRONG GIA ĐÌNH

Universidad Juan Pablo II
BA
Tháng 2 2021
Người Tây Ban Nha

Chương trình tú tài này tìm cách đào tạo những người có khả năng hướng dẫn các gia đình về sự vĩ đại của phẩm giá và sứ mệnh của họ trong suốt các chu kỳ khác nhau của cuộc số ...

Đọc thêm